Mesto Trnava

Blíži sa nový ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského

Hudobné centrum v spolupráci s Mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom, Divadlom Jána Palárika a ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského organizuje 23. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského. Súťaž, ktorej poslaním je vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia sa uskutoční 19. – 25. mája 2019 v Trnave v Divadle Jána Palárika.

Hlavným cieľom súťaže je podpora mladých spevákov, podnecovanie ich umeleckého rastu, propagácia vokálnej tvorby s akcentom na dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského a výber účastníkov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže.

Najvýznamnejšia slovenská spevácka súťaž nesie názov po Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskom, ktorého meno rezonuje v odbornej i laickej verejnosti predovšetkým v polohe tvorcu umelej a duchovnej piesne, upravovateľa ľudovej piesne a autora sakrálnych vokálno-inštrumentálnych kompozícií. Schneider-Trnavský bol však i významným spolutvorcom hudobno-vzdelávacích inštitúcií profesionálnej hudobnej kultúry. Tento rok si pripomíname sto rokov od založenia Hudobnej školy pre Slovensko, predchodcu Konzervatória, ktorej prvým riaditeľom a zakladateľom bol Miloš Ruppeldt.


Víťazi súťažev roku 2017

Súťaž prebieha v dvoch kategóriách, ktoré sú stanovené na základe náročnosti predvedeného repertoáru. Predsedníčkou medzinárodnej poroty popredná interpretka a pedagogička vokálneho umenia Eva Blahová. Ďalšími členmi poroty sú: Michael Barobeck (Rakúsko), Tori Carlsen (Nórsko), Peter Dvorský (Slovensko), Mariano Horák (Švajčiarsko), Dana Luknišová (Taliansko), Alain Nonat (Kanada), Tadeusz Pszonka (Poľsko), Tatiana Smelkova (Rusko).


Porota a diváci 22. ročníka súťaže v roku 2017.

Okrem súťažných výkonov si môžu návštevníci podujatia vypočuť aj špeciálny otvárací koncert súťaže, ktorý sa uskutoční 19. mája 2019 o 20.00 h vo Kostole sv. Jakuba v Trnave. Na koncerte vystúpi Trnavský komorný orchesterSpevácky zbor Voci allegre pod vedením dirigenta Branislava Kostku. Sólových partov sa zhostí Jana Pastorková (soprán), Laura Uhorskaiová (alt), Jozef Graf (tenor) a Rastislav Kocán (bas). Dramaturgia koncertu je vystavaná z vybraných diel M. Schneidera-Trnavského – Ofertórium Perfice gressus op. 21, Ave Maria a Missa Rosa mystica.

Šesť súťažných dní, počas ktorých sa porote predstavia desiatky uchádzačov z celého sveta, bude zakončených slávnostným odovzdávaním cien a koncertom víťazov v sobotu 25. mája 2019 o 18.00 h v sále Marianum na Hollého ulici. Okrem hlavných cien udeľovaných  v dvoch kategóriách si zúčastnení odnesú aj ďalšie mimoriadne ceny udeľované Hudobným centrom, mestom, samosprávnym krajom a ďalšími usporiadateľmi.

Vstup na súťaž, otvárací i záverečný koncert je voľný.

Program súťaže

Trnava, Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie

Nedeľa, 19. máj 2019

14.00 – 17.30 h registrácia súťažiacich I. kategórie

18.00 h losovanie poradia súťažiacich 1. kolo, I. kategória

20.00 h Františkánsky kostol - slávnostné otvorenie súťaže a koncert

Pondelok, 20. máj 2019

10.00 h súťaž 1. kolo I. kategória

10.00 – 17.30 h registrácia súťažiacich II. kategórie

18.00 h losovanie poradia súťažiacich 1. kolo, II. kategória

Utorok, 21. máj 2019

10.00 h súťaž 1. kolo, II. kategória

Streda, 22. máj 2019

10.00 h súťaž 2. kolo I. kategória

Štvrtok, 23. máj 2019

10.00 h súťaž 2. kolo II. kategória

Piatok, 24. máj 2019

10.00 h súťaž 3. kolo I. a II. kategória

Sobota, 25. máj 2019

18.00 h Arcibiskupský úrad, Koncertná sieň Marianum – slávnostné odovzdávanie cien a koncert víťazov

9.5.2019 15:32

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?