Mesto Trnava

Centrum včasnej intervencie sa presťahuje do nových bezbariérových priestorov na Mozartovej

Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom od narodenia do siedmich rokov veku bude v stredu 12. júna o 10. hod. slávnostne otvorené v budove bývalej základnej školy na Mozartovej ulici 10. Priestory pre centrum poskytlo a zrekonštruovalo Mesto Trnava.

Centrum včasnej intervencie v Trnave (CVI Trnava) poskytuje služby od februára 2018 a spolu s dieťaťom sú ich klientmi aj rodičia a súrodenci. Rodičia však nie sú iba pasívnymi prijímateľmi tejto sociálnej služby, ale rovnocennými partnermi tímu CVI. Rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi často potrebujú pomoc v mnohých oblastiach, napríklad poradenstvo v oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, psychologickú podporu, usmernenie v odbornej špeciálno-pedagogickej alebo logopedickej oblasti či celkovej stimulácie dieťatka. Problémom môže byť aj začlenenie do života lokálnej komunity, keď sa rodina po narodení dieťaťa so svojím problémom „uzatvorí pred svetom“. Aj v tomto smere sa im CVI snaží pomôcť.

Odborní zamestnanci CVI Trnava najskôr začínali s terénnou formou svojich služieb a navštevovali klientov v domácom prostredí, od konca roka 2018 už funguje aj ambulantná forma. Od začiatku svojho fungovania CVI Trnava poskytlo službu približne sedemdesiatim rodinám vo viac ako tridsiatich mestách a obciach trnavského regiónu. Z iniciatívy centra boli klientom ponúknuté aj podporné skupiny pre rodičov. Tím CVI Trnava zároveň aktívne podporuje aj rozvoj inkluzívneho vzdelávania v materských a základných školách s cieľom zaradiť deti podchytené v centre do vzdelávacieho procesu so zdravými deťmi, aby sa mohli vzájomne obohacovať a učiť normálnemu spolunažívaniu bez predsudkov.

CVI Trnava dočasne sídlilo v objekte bývalého Tatraskla na Trhovej ulici 2, na prelome rokov 2018/2019 bola zabezpečená rekonštrukcia priestorov nevyužívaného služobného bytu v objekte bývalej ZŠ na Mozartovej ulici financovaná z rozpočtu Mesta Trnavy. Celý priestor bol kompletne debariérizovaný, nechýba nový bezbariérový vstup cez dvojkrídlové dvere, je tam aj šikmá rampa a bezbariérové sociálne zariadenie. V rámci rekonštrukčných prác bola zrealizovaná výmena okien, nová elektroinštalácia a vodoinštalácia. Aj podlahu a interiér upravili tak, aby vyhovovali špecifickým požiadavkám na poskytovanie služieb CVI a celý priestor bol vymaľovaný. Výsledná cena diela je 36 600 eur s DPH.

Nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o., bola zriadená v decembri 2017 a od 18. 1. 2018 je zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb ako poskytovateľ služby včasnej intervencie. Vznik Centra včasnej intervencie Trnava, n. o., podporili Mesto Trnava, Mesto Hlohovec, Mesto Piešťany, Trnavský samosprávny kraj, Nadácia Socia, Nadácia Slovenskej Sporiteľne a OZ Slovenská spoločnosť pre spinu bifidu a/alebo hydrocefalus. Táto sociálna služba je pre klientov bezplatná a je financovaná z príspevkov Trnavského samosprávneho kraja, zainteresovaných samospráv a z darov.

29.5.2019 15:38

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?