Mesto Trnava

Chcete prispieť k znižovaniu emisií CO2? Námety, kde sa dá šetriť energiou, nájdete aj pri vypĺňaní nášho dotazníka

Do 30. apríla môžu Trnavčania a v Trnave bývajúci ľudia vyplniť dotazník v rámci medzinárodného projektu Intensify, do ktorého sa zapojila trnavská mestská samospráva s cieľom znížiť emisie CO2 prostredníctvom intenzívneho zapojenia širšej spoločnosti. Hlavnou úlohou v druhom semestri implementácie tohto projektu je zvýšiť informovanosť obyvateľov mesta o spôsoboch, ako môžu aj oni šetriť energiou a prispieť k znižovaniu emisií CO2.

Dotazník je zameraný na správanie a vedomosti respondentov všetkých vekových skupín vo vzťahu k životnému prostrediu. Cieľom je zistiť, do akej miery si dnes Trnavčania a v Trnave bývajúci ľudia uvedomujú vplyv nášho konzumného spôsobu života na množstvo emisií CO2 a do akej miery sú ochotní znížiť svoju spotrebu v každodenných činnostiach počnúc vodou a elektrinou, cez fosílne energie na dopravu alebo vykurovanie, až po rôzne tovary dopravované na Slovensko z veľkých vzdialeností a znižovanie množstva odpadu separovaním či preferovaním viacnásobne použiteľných obalov. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie nezaberie viac ako desať minút. Vyplniť sa dá aj všade, kde uvidíte priložený plagát, po naskenovaní QR kódu s pomocou mobilnej aplikácie QR code a pod.
Či sa podarilo docieliť pozitívne zmeny v správaní jednotlivcov, bude mesto zisťovať prostredníctvom rovnakého dotazníka na záver projektu v roku 2022.
Mesto Trnava sa rovnako ako iné mestá a regióny v Európskej únii zaviazalo v medzinárodnom Dohovore primátorov a starostov o klíme a energetike výrazne znížiť emisie CO2. Mestá a obce však tento cieľ nemôžu dosiahnuť bez spolupráce so širšou verejnosťou, lebo majú pod priamou kontrolou len malé percento emisií. Zníženie emisií CO2 vyžaduje zmenu v myslení a správaní celej spoločnosti, ktorá vyvolá tlak aj na politickej úrovni. S podporou aktívnych obyvateľov a komunít môže vzniknúť priestor na inovácie. Zvýšený dopyt po riešeniach, ktoré nie sú založené na spotrebe fosílnych zdrojov energie, môže podporiť aj ich ekonomickú výhodnosť pre výrobcov.
Do realizácie projektu sú okrem zástupcov mestskej samosprávy zainteresovaní aj zástupcovia Univerzity sv. Cyrila a Metoda, STEFE Trnava, Veolia Energia Slovensko, ESM-YZAMER a Arriva Trnava. Ich druhé stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 21. marca 2019, bolo venované príprave vyššie spomenutého dotazníka a diskusii o možnostiach znižovania objemu komunálneho odpadu a zero waste kultúre.

Dotazník projektu Intensify na zisťovanie znalostí o možnostiach zníženia spotreby energií

Medzinárodný projekt Intensify je financovaný Európskou úniou z programu Interreg Europe. Viac si o ňom môžete prečítať na https://www.interregeurope.eu/intensify/ a na https://www.facebook.com/Intensify-Interreg-Europe-Project-1202191033269724/.


 

10.4.2019 19:47

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?