Mesto Trnava

Chcete získať cyklostojany k bytovému domu?

Mestský úrad v Trnave v poslednom období pripravuje rozšírenie umiestňovania cyklostojanov na jednotlivé sídliská. Aby bolo čo najefektívnejšie, radi by sme vychádzali z reálnych potrieb obyvateľov.

Občania, ktorí majú záujem o umiestnenie cyklostojanov pred svojím bytovým domom, majú možnosť vyplniť dotazník. Na základe množstva požiadaviek sa po ukončení dotazníkového výskumu 3. septembra 2017 postupne pristúpi k realizácii. Tej však budú predchádzať dve koordinačné stretnutia, na ktorých sa určí ďalší zákonný postup. O termínoch týchto stretnutí budeme občanov informovať, preto je dôležité uviesť na konci dotazníka kontakt.

V nedávnom období doplnila samospráva stojany na bicykle v centre mesta a od cyklostojanov na sídliskách si sľubuje rozšírenie nemotorovej dopravy v meste.


ilustračné foto

9.8.2017 11:04

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?