Mesto Trnava

Dni európskeho kultúrneho dedičstva prispejú k ďalšiemu spoznávaniu nášho regiónu

Mesto Trnava bude v tomto roku v septembri hostiť slávnostný otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). Paralelne prebieha okrem príprav DEKD aj súťaž na grafickú prezentáciu podujatia, ktorá môže zviditeľniť aj trnavské pamiatky. Uzávierka súťaže je 11. júna 2017.

DEKD sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v päťdesiatich účastníckych štátoch. Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DEKD v roku 1993 a odvtedy sa každoročne konajú otváracie podujatia v niektorom slovenskom historickom meste. V Trnave sa tento rok budú konať pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia centra mesta za Mestskú pamiatkovú rezerváciu v roku 1987.

Slávnostný ceremoniál DEKD sa bude konať vo štvrtok 7. septembra 2017, čím sa podujatie oficiálne otvorí. Celý september sa však bude niesť v znamení bližšieho oboznamovania s kultúrnym bohatstvom nášho regiónu. Témou tohto ročníka je Pamiatky a príroda: Krajina možností. Hlavní organizátori: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, národný komitét Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska, chápu tému širšie – ako zasadenie ľudských sídel do krajiny, ale aj využívanie jej zdrojov či prírodného bohatstva.

V Trnave to znamená napr. zdôraznenie tradície vinárstva, tehliarstva, ale aj propagáciu mesta ako kráľovského, univerzitného, jarmočného, mesta so zaujímavým urbanizmom a jedinečnými pamiatkami. Práve na tieto témy môže reagovať aj vizuál – grafický dizajn materiálov, ktoré budú DEKD využívať na svoju propagáciu. Grafický motív by mal odkazovať na podujatie ako také, na tému podujatia Pamiatky a príroda: Krajina možností a na hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu – Trnavu. Súťaž je určená pre jednotlivcov i tímy autorov, fyzické aj právnické osoby, zapojiť sa môžu aj študenti. Návrh spolu s prihlasovacím formulárom je potrebné poslať do polnoci 11. júna 2017.

Bližšie informácie a prihlasovací formulár do súťaže.

Počas podujatia budú v Trnave otvorené viaceré pamiatky, ktoré inokedy nie sú prístupné. Sprievodné podujatia budú určené odborníkom, laikom, ale aj rodinám s deťmi. Cieľom DEKD je okrem iného zvýšiť hrdosť na naše kultúrne bohatstvo, ktoré málokedy vnímame ako výraznú hodnotu a ako súčasť európskeho dedičstva. Ale aj my sme už „dávnejšie“ Európania a dedičstvo po našich predkoch, ako aj naše dnešné zveľaďovanie krajiny a miest patrí k bohatstvu celého nášho kontinentu. O zaujímavých miestach, ktoré sa zapoja do DEKD počas septembra 2017, budeme priebežne informovať.

11.5.2017 15:28

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?