Mesto Trnava

Do projektu Hodina Zeme sa zapojí aj Trnava

Mesto Trnava sa už po ôsmy raz zapojí do celosvetovej akcie Hodina Zeme, ktorá sa uskutoční v sobotu 24. marca od 20.30 do 21.30 hodiny. Cieľom projektu je upozorniť na problémy, ktoré súvisia so zmenou klímy a ohrozujú našu planétu. Je to jedna z príležitostí, kedy sa môžeme zamyslieť, ako zmeniť svoje konanie v každodennom živote, aby sme životné prostredie zaťažovali čo najmenej.

Zhasnutím osvetlenia historických pamiatok – Katedrály sv. Jána Krstiteľa a Baziliky sv. Mikuláša chce aj Mesto Trnava symbolicky poukázať na spoločnú zodpovednosť za budúcnosť našej planéty.

Do projektu sa môžu zapojiť nielen mestá a inštitúcie, ale aj školy, organizácie a pamiatky, a to vyplnením krátkeho registračného formulára na stránke projektu. Jednotlivci môžu svoju spolupatričnosť vyjadriť zhasnutím osvetlenia vo svojej domácnosti. Zhasnutie svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

Organizátorom Hodiny Zeme na Slovensku je WWF Slovensko a Sekcia ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov.


12.3.2018 13:13

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?