Mesto Trnava

Druhý Slovenský deň obezity sa uskutoční na Trojičnom námestí

Tohtoročné osvetové aktivity pri príležitosti Slovenského dňa obezity sa uskutočnia v sobotu 20. mája od 10. do 14. hodiny na Trojičnom námestí v Trnave. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o rizikách spojených s nárastom hmotnosti, o význame zdravej výživy a pohybovej aktivity v prevencii rozvoja obezity a poskytnúť záujemcom informácie o možnostiach jej liečby. Do iniciatívy sa zapájajú lekárske, lekárnické i pacientske komunity, aby obezita začala byť vnímaná ako celospoločenský problém.

Partnerom podujatia je v Trnave kancelária mestského úradu Zdravé mesto. Pre návštevníkov podujatia je pripravené meranie BMI, komplexná analýza ľudského tela na profesionálnom analyzátore Inbody, vyšetrenie srdcovo-cievnych rizikových faktorov ako sú hladina cukru, cholesterolu, hodnoty krvného tlaku a obvod pása. Prizvaní odborníci vám poradia pri zostavovaní zdravého jedálneho lístka. Keďže druhou stranou mince v boji proti obezite je vhodná športová aktivita, nielen zmena stravovacích návykov, sú pripravené aj konzultácie v oblasti vhodných pohybových aktivít. Nadmerne obézni záujemcovia môžu konzultovať tvz. bariatrické operácie, ktoré ak sú správne indikované a vhodne zvolené, vedú k výraznému zníženiu hmotnosti.

Podľa štatistických predpokladov bude v roku 2030 viac ako polovica Európanov s nadhmotnosťou. Ak sa k nim nechcete pridať, je čas na zmenu.


 

15.5.2017 13:02

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?