Mesto Trnava

Hasiči pripomínajú zásady prevencie proti požiarom v období žatvy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo požiarov v období žatvy. Požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri hre detí so zápalkami a od poškodenej žatevnej techniky. V súvislosti so zberom a uskladnením objemových krmovín a obilovín vzniklo v roku 2013 na území okresu Trnavy 17 požiarov s priamou škodou 6 965 eur. Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patrí úmyselné zapálenie neznámou osobou.

Za účelom zníženia škôd spôsobených požiarmi je potrebné dodržiavať hlavné zásady:
• dodržiavanie zákazu fajčenia,
• zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov,
• zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
• prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
• vybavenie techniky na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi,
• dbajte, aby stohy slamy boli umiestňované v dostatočných bezpečnostných vzdialenostiach - od obce 50 metrov, stoh od stohu 50 metrov, stoh od železničnej trate 100 metrov, stoh od verejnej komunikácie 60 metrov,
• v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť, okamžite privolajte najbližšiu hasičskú jednotku alebo ohláste požiar na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, linka tiesňového volania 150 alebo 112.

Porušenie týchto zásad je považované za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, pri ktorom môže byť občanovi uložená pokuta do výšky  331 €.

V prípade, že by ste zistili akékoľvek problémy so zabezpečením ochrany úrody pred požiarmi, obracajte sa so žiadosťou o poskytnutie pomoci na obecné úrady, mestský úrad a hasičov.

2.7.2014 14:44

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?