Mesto Trnava

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím odpovie 13. marca na radnici aj na otázky a podnety občanov

Deň s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanou Stavrovskou sa uskutoční 13. marca v Trnave. Stretnutie sa začne o 9.30 h na trnavskej radnici prezentáciou pre zástupcov spoločností a organizácii, ktorí v rámci svojej práce prichádzajú do kontaktu s osobami so zdravotným postihnutím.

Zuzana Stavrovská im priblíži trojročnú históriu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, predstaví víziu na rok 2019 a podelí sa o poznatky z praxe získané návštevami jednotlivých miest a monitoringami v zariadeniach sociálnych služieb.
Približne o 10.30 h navštívi komisárka denný stacionár COMITAS na Ulici Ludvika van Beethovena, ktorý v roku 2016 otvorilo občianske združenie Iskierka, aby pomohlo klientom s viacnásobným postihnutím v udržiavaní sebestačnosti, umožnilo im dôstojné žitie v prirodzenom prostredí a odľahčilo rodiny, ktoré sa týchto ľudí starajú.
Popoludní o 13.00 h bude nasledovať návšteva trnavského Centra včasnej intervencie, ktoré vzniklo v roku 2018 s cieľom poskytovať odborné služby, pomoc a podporu rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením.
Občanom, ktorí chcú podať podnet alebo požiadať o radu o veciach týkajúcich sa ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, bude Zuzana Stavrovská k dispozícii od 15. do 17.00 hodiny na trnavskej radnici.

Úlohou Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je zabezpečovanie verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím. Do kompetencií komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím patrí napríklad posudzovanie dodržiavania ľudských práv týchto osôb a sledovanie plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, sledovanie vývoja v tejto oblasti, presadzovanie záujmov zdravotne postihnutých ľudí v spoločnosti, spolupráca s nimi aj s organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti atď.

Organizátori:
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a Mesto Trnava

 

7.3.2019 12:51

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?