Mesto Trnava

Lávka na Starohájskej dostane novú tvár

Mesto Trnava v týchto dňoch začalo práce na sanácii lávky na Starohájskej ulici. Najfrekventovanejšia  pešia trasa spájajúca historické centrum mesta so sídliskom Družba a mestskou poliklinikou prejde významnou premenou

Prvým krokom bude odstránenie betónových výplní, ktoré majú len estetickú funkciu, s cieľom odľahčenia konštrukcie.  Pokračovať sa bude sanáciou jednoramenných a dvojramenných schodísk, centrálnej lávky, jednoramennej rampy, lávky pri sídle Trnavského samosprávneho kraja a tiež dvojramennej rampy pred polyfunkčným parkovacím domom.

Projekt zahŕňa opravy prasklín, úpravy povrchov i podlahy, búracie i konštrukčné práce, ako posledné prídu na rad natieračské práce. Na tento zámer vyčlenilo Mesto 250 tisíc eur, práce potrvajú do konca roka.

Po sanácii by mala nasledovať ďalšia fáza, ktorej úlohou bude zmierniť prehrievanie lávky slnečnými lúčmi, spomaliť prúdenie vzduchu pri veternom počasí a vytvoriť pre chodcov miesta na krátkodobý oddych. Postarať sa o to má popínavá zeleň uchytená na drevených konštrukciách. Financie na tento zámer chce samospráva získať z eurofondov, v prípade neúspechu budú o zaradení tohto projektu do rozpočtu mesta rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva.

Počas prác bude z bezpečnostných dôvodov obmedzená doprava na Starohájskej a Hlbokej ulici, na časti Tehelnej ulice (pri podchode pod poliklinikou), a pre chodcov sa postupne uzavrú i jednotlivé dotknuté lávky.

Za dočasne zhoršené podmienky priechodu sa ospravedlňujeme a o presných termínoch uzávierok priľahlých častí budeme informovať na Úradnej tabuli mesta.

23.8.2017 11:15

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?