Mesto Trnava

Medzi ocenenými autormi fotografií v súťaži projektu LUMAT sú aj Trnavčania

Medzinárodná fotosúťaž pod hlavičkou projektu LUMAT CE89, ktorého partnerom je aj Mesto Trnava, pozná víťazov. Svoje zastúpenie v súťaži malo aj naše mesto a veľmi nás teší, že jedným z ocenených je i trnavský architekt Miroslav Beňák. S jeho fotografiou továrne na chemické spracovanie dreva v Horných Orešanoch, ktorú dal postaviť gróf Pállfy, sa mu podarilo získať tretie miesto.
Do Trnavy putovalo aj čestné ocenenie pre nášho kolegu z odboru stavebného a životného prostredia Mestského úradu v Trnave Tomáša Tvarošku za jeho fotografiu z lesoparku v Kamennom mlyne.

Zadaním súťaže bola téma úzko súvisiaca so zameraním samotného projektu, teda  integrovaný environmentálny manažment, spolupráca vo využívaní územia s cieľom vytvoriť lepšie miesta pre život, problematika mestských funkčných oblastí, ako aj problematika tzv. brownfieldov a greenfieldov. Týmito pojmami sa označujú opustené a zväčša zanedbané pozemky, objekty, poľnohospodárske alebo priemyselné stavby, areály rôznych podnikov, výrobných a obchodných prevádzok i parkov a lesoparkov, ktoré už neslúžia svojmu účelu a predstavujú záťaž pre životné prostredie.

V rámci projektu LUMAT CE89 spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2014 – 2020 má trnavská samospráva záujem zrevitalizovať opustený lesík v lokalite Štrky. Medzinárodná fotosúťaž pre širokú aj odbornú verejnosť vo všetkých partnerských krajinách projektu (okrem Slovenska Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Česká a Slovinská republika) bola jednou z neinvestičných aktivít tohto projektu.

Všetky súťažné fotografie nájdete na stránke lumatproject.eu.


1. miesto - Lucio Beltrami (Taliansko)


2. miesto - Marta Fudala (Poľsko)


3. miesto - Miroslav Beňák (Slovensko)


Čestné uznanie - Tomáš Tvaroška (Slovensko)


Čestné uznanie - Boštjan Cotič (Slovinsko)

12.3.2019 9:06

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?