Mesto Trnava

Medzi ocenenými zdravotníckymi pracovníkmi je aj vedúca odboru sociálneho Mestského úradu v Trnave

Trnavský samosprávny kraj udeľoval v stredu 12. apríla 2017 ocenenia pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o to najcennejšie, čo máme – o naše zdravie, a prinášajú pre spoločnosť a občanov neoceniteľné hodnoty.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo pri príležitosti Svetového dňa zdravia v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave. Pamätnú medailu dostalo trinásť lekárov, osem stredných zdravotníckych pracovníkov a jeden kolektív. Jednou z ocenených je aj Ingrid Huňavá z Mestského úradu v Trnave za zásluhy o rozvoj a podporu verejného zdravia na území mesta a o zosieťovanie organizácií podporujúcich verejné zdravie v rámci regiónu. Aktívne sa podieľala na organizovaní rôznych podujatí z ktorých najznámejšie sú Dni zdravia, Trnavské športové dni seniorovVeľtrh pre seniorov. V súčasnosti pôsobí ako vedúca odboru sociálneho MsÚ v Trnave.

Zoznam ocenených:
MUDr. Alžbeta Császarová
Mária Dinghová
MUDr. Tibor Feldmár
MUDr. Veronika Fričová
MUDr. Miroslav Gašpar
MUDr. Zoltán Hajdú
Mgr. Ingrid Huňavá
Marta Jakubecová
MUDr. Helena Kertészová
Zora Kubíková
Zdenka Macháčková
Helena Máriková
MUDr. Anna Medeková
Mária Michalová
Libuša Nováková
MUDr. Edit Rajzák
Janka Rampáčková
MUDr. Mária Richterová
MUDr. Silvia Štalmachová
MUDr. Alexander Urminský
MUDr. Peter Valášek
MUDr. Andrea Vándorová
Kolektív Geriatrického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava

Našej kolegyni i ostatným oceneným blahoželáme a prajeme mnoho úspechov v ďalšom pôsobení.

19.4.2017 16:23

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?