Mesto Trnava

Medzinárodný folklórny festival Trnavská brána ponúkne opäť nevšednú prehliadku folklórneho života

Mesto Trnava a Trnavský ľudový cech pozývajú na 18. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Trnavská brána, ktorý sa uskutoční 16. až 18. augusta 2019. Ťažisko pestrého festivalového programu bude tento rok v mestskom amfiteátri, na Hlavnej ulici, radnici a na Nádvorí, priestore súčasnej kultúry.

Folklórne súbory, krojované sprievody, tanečné divadlo, predaj ľudovoumeleckých výrobkov a bohatý sprievodný program budú potešením pre všetky zmysly a oslovia všetky vekové kategórie.

Po čačkaní korza v piatok a slávnostnom otvorení festivalu sa už v piatok predstavia folklórne skupiny zo zahraničia aj Slovenska. V sobotu predvedú svoje takmer zabudnuté remeslo výšivkárky a čipkárky, popoludní je pripravený voľný program folklórnych súborov, skupín, ľudových hudieb a folklórna škola tanca. O 18.30 hodine je pripravený program venovaný etnografovi a folkloristovi Leovi Blažekovi, zakladateľovi festivalu Trnavská brána. Pravá Trnafská veselica sa rozprúdi pod taktovkou Trnavskej cimbalofky na Nádvorí o 22.00 hodine. V nedeľu 18. augusta sa uskutoční pietna spomienka pri príležitosti 90. výročia narodenia Lea Blažeka. O deň neskôr si pripomenieme 70 rokov SĽUKu v hudobno – tanečnom programe o 19.00 h v amfiteátri.

 Program

16. august (piatok)

10.00 h NA JARMEKU V PÁTEK, Hlavná ulica

predvádzanie a predaj ľudovoumeleckých výrobkov, keramické dielne

 

14.00 h ČAČKANIE KORZA, Hlavná ulica

deti z DFS Drienka a DFS Trnavček skrášľujú mesto

 

16.00 h FOLKLÓR NA KORZE, Hlavná ulica

Ördögszekér gyermek- néptáncegyüttes /Maďarsko/

KUD „Sveti Sava“ Banjaluka /Bosna a Hercegovina/

Zemplén Táncegyüttes /Maďarsko/
 

19.00 h OTVÁRAJTE SA TRNAFSKÉ BRÁNY, amfiteáter

slávnostné otvorenie festivalu
trnavské folklórne súbory a zástupcovia zahraničných folklórnych súborov

 

19.20 h TAK AKO NÁM ZOBÁK NARÁSTOL, amfiteáter

program domácich folklórnych súborov z Trnavy
DFS Trnavček, DFS Drienka, UFS Trnafčan

 

20.30 h POZDRAV Z KRAJA JÁNOŠÍKA, TERCHOVÁ, amfiteáter

Malí heligonkári, ĽH Martinky Bobáňovej, FS Terchovec, DFS Terchovček, Terchovský orchester ľudových nástrojov

 

22.00 h „ŇE JEDEN, ŇE DVA ANI ŇE TRI“, amfiteáter

FS ŽELEZIAR

55. výročie folklórneho súboru Železiar

 

17. august (sobota)

 10.00 h NA JARMEKU V SOBOTU, Hlavná ulica

predvádzanie a predaj ľudovoumeleckých výrobkov, keramické dielne a dielne zlatej priadky

 

10.00 h CEZ TRNAVU IDEME, Hlavná ulica /od kostola sv. Heleny pred radnicu/

krojovaný sprievod mestom
 

12.00 h VITAJTE VZÁCNI HOSTÉ, radnica

prijatie zástupcov folklórnych súborov u primátora mesta
 

15.00 h KINDRŠÚLA

dvor pre malé a veľké deti plný slamy, hier a tvorivých dielní s folklórnou školičkou

Trnavský ľudový cech
 

15.00 h PREDVÁDZAČKA NA TRNAFSKEM KORZE, Hlavná ulica

jedinečné predvádzanie farebného remesla, výšivkári a čipkári

Výšivkársky spolek a ich priatelia z blízka i ďaleka

 

15.00 h KDO PRINDE, TEN BUDE

voľný program folklórnych súborov, skupín, ľudových

hudieb a folklórna škola tancov

FS Váh z Liptovského Mikuláša, FS Furmani

z Nitry, Ördögszekér gyermek- néptáncegyüttes

z Maďarska, KUD „Sveti Sava“ Banjaluka z Bosny

a Hercegoviny, Zemplén Táncegyüttes z Maďarska,

Richard Janoštin s rodinou zo Zuberca, ĽH Picúchovci

z Dolnej Krupej, DĽH Čarovné struny z Dolnej Krupej,

DFSK Opojčanka z Opoja, DFSK Rozmarín z Majcichova

a víťazi speváckych a tanečných súťaží z Trnavského regiónu

 

18.30 h KDE SA KDO ZRODÍ, TAM SA I HODÍ, amfiteáter

program venovaný etnografovi a folkloristovi Leovi Blažekovi, zakladateľovi festivalu Trnavská brána.

oslávenci z Trnavskej roviny - DFS Trnavček, Trnafská cimbalofka, FS Trnafčan, DFSK Cífer

 

20.00 h POZDRAVY Z JUŽNÝCH KRAJOV, amfiteáter

Ördögszekér gyermek- néptáncegyüttes z Maďarska,

KUD „Sveti Sava“ Banjaluka z Bosny a Hercegoviny,

Zemplén Táncegyüttes z Maďarska

 
21.00 h OSLÁVENCI NA TANCI, amfiteáter

FS Furmani z Nitry, FS Trnafčan z Trnavy, FS Váh

z Liptovského Mikuláša a Richard Janoštin s rodinou zo Zuberca


22.00 h TRNAFSKÁ VESELICA, Nádovorie, priestor súčasnej kultúry

zábava pre všetkých, vstup voľný

Trnafská cimbalofka

 

18. august (nedeľa)

11.00 h pietna spomienka pri príležitosti 90. výročia narodenia etnografa a folkloristu Lea Blažeka, Cintorín, ul. T. Vansovej, Trnava
 

17.00 h Dychový orchester a mažoretky z Novej Dubnice, amfiteáter

výstava

TRNAVSKÁ BRÁNA VO FOTOGRAFII, radnica Západné krídlo

7. – 19.  8. 2019, 10.00 – 19.00 h

 

19. august (pondelok)

Slovenský ľudový umelecký kolektív 70 ROKOV

19.00 h hudobno – tanečný program, amfiteáter


Cena vstupenky: 5 eur, predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportál a Trnava tourism (mestská veža) alebo pred predstavením v amfiteátri.

 
Viac informácií
facebook.com/trnavskabrana

 

 

1.7.2019 15:21

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?