Mesto Trnava

Mestá a regióny zdieľajú svoje znalosti a zvyšujú svoju odbornosť vďaka projektu PROSPECT, ktorého partnerom je aj Mesto Trnava

V rámci partnerského vzdelávacieho programu pod hlavičkou projektu PROSPECT financovaného z grantového programu EÚ Horizont 2020, do ktorého vstúpilo Mesto Trnava tento rok, sa v marci v rakúskom Linzi uskutočnila študijná návšteva. Zúčastnili sa jej traja partneri – Mesto Trnava, regionálna energetická agentúra S. Energia z Portugalska a regionálna energetická agentúra ESV z regiónu Horné Rakúsko ako mentor.

Na stretnutí sa diskutovalo o mnohých otázkach financovania energetických úsporných opatrení v oblasti verejnej infraštruktúry, napr. ako vypracovať finančnú analýzu energetickej efektívnosti projektu poskytovateľa Garantovanej energetickej služby (ESCO) v porovnaní s ostatnými finančnými mechanizmami (leasing, priame investície z rozpočtu samosprávy a iné), či ktoré finančné ukazovatele by sa mali analyzovať, a ktoré hodnoty sú považované za prijateľné v týchto typoch projektov.

Stránka energy-cities.eu priniesla vyjadrenia zúčastnených strán na otázku, čo zaujímavé či prekvapujúce sa na tejto návšteve dozvedeli. Za Mesto Trnava odpovedal energetický manažér Matúš Škvarka z odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave.

Susana Camacho, riaditeľka energetickej agentúry S. Energia povedala: “Teraz sme si viac vedomí toho, že musíme byť opatrní pri príprave zmluvy pri častiach týkajúcich sa záruk kvality služieb EPC. Sme tiež inšpirovaní ESV energetickou agentúrou, ktorá uznáva samosprávy a súkromný sektor ako regionálneho "EPC sprostredkovateľa", čo zvýšuje dôveru vo využívanie EPC. Budeme uvažovať nad tým, ako podporiť naše organizácie a iniciatívy občanov prostredníctvom EPC kontraktov. A zaujala nás skutočnosť, že tiež malé projekty EPC sú realizovateľné a niekoľko zdrojov financovania môže byť zastrešených financovaním cez ESCO.”

Matúš Škvarka, energetický manažér mesta Trnavy bude  "...viac opatrný pri zvažovaní projektov EPC financovaných prostredníctvom ESCO, ako iných druhov financovania, ktoré by mohli byť relevantnejšie, hlavne pre menšie projekty.  Bolo by to užitočné, ale musí to byť múdro nastavené. Teraz máme lepšiu predstavu o tom, ako nastaviť kritériá pre EPC zákazky a podmienky pre naše projekty verejného osvetlenia a ako spájať rôzne projekty tak, aby boli ziskové. Tiež sme sa inšpirovali poslaním a prácou miestnych a regionálnych energetických agentúr, ktoré nie sú veľmi bežné na Slovensku, ale mohli by priniesť výhody mestám a ich občanom.”

Anja Gahleitner z regionálnej energetickej agentúry ESV, ktorí v tomto vzdelávacom programe pôsobili ako mentor, ocenila spätnú väzbu od zamestnancov na školenie: “Bolo  pre mňa zaujímavé vidieť, ktoré časti študijnej návštevy zaujali účastníkov najviac. Naším zámerom je ďalej zlepšovať náš tréningový modul a v budúcnosti trénovať stále viac a viac účastníkov."

O prvý vzdelávací cyklus PROSPECT, ktorý sa otvára v máji tohto roka, požiadalo približne  60 mentorov a vzdelávajúcich sa účastníkov mentoringového programu. Ak ste tento termín zmeškali, no chcete sa o EPC a iných systémoch inovatívneho financovania v oblasti energetiky dozvedieť viac, sledujte webovú stránku projektu, pripojte sa do skupiny PROSPECT na linkedIn a sledujte #H2020PROSPECT na Twitteri.

Druhý cyklus vzdelávania by sa mal začať v septembri 2018, pričom výzva na prijímanie žiadostí bude otvorená v máji až júni 2018.


Skupina účastníkov v rámci 3. fázy pilotného vzdelávacieho cyklu PROSPECT (zľava): Anja Gahleitner (ESV), Erika Balážová a Matúš Škvarka (Mesto Trnava), Jana Cicmanová (Energy Cities), Joan Barroso a Susana Camacho (S. Energia).

12.4.2018 12:05

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?