Mesto Trnava

Mestský priemyselný park ponúka voľné nebytové priestory na prenájom

Mesto Trnava vybudovalo v uplynulých rokoch zázemie pre investorov v oblasti výskumu, vývoja, konštrukcií, výroby a skúšok prototypov. Rozsiahly areál na Priemyselnej ulici v Trnave s názvom TTIP – Trnava Industrial Park poskytuje moderné administratívne, skladové a výrobné priestory využívajúce obnoviteľné energetické zdroje. Prinášame vám zoznam aktuálne voľných nebytových priestorov určených na priamy prenájom.

V parku sa nachádzajú zmodernizované inžinierske siete, komunikácie a spevnené plochy, ktoré sú doplnené sadovými úpravami a drobnou architektúrou. Areál umožňuje bezpečnú nepretržitú prevádzku.

„V súčasnosti pôsobí v TTIP dvadsať štyri podnikateľských subjektov, ktoré sa špecializujú na energetiku, elektrotechniku, strojárstvo a biotechnológie. Firmám ponúkame nielen prenájom priestorov, ale komplexnú technickú správu, dodávku energií, vody, požiarnu ochranu, údržbu vnútroareálových komunikácií, dodávku internetu, 24-hodinovú strážnu službu, a v prípade záujmu ďalšie marketingové, vzdelávacie a administratívne služby,“ hovorí Viera Vančová, manažérka TTIP a vedúca odboru Priemyselného parku a inovačných procesov Mestského úradu v Trnave.

>> AKTUÁLNA PONUKA voľných nebytových priestorov v TTIP <<

 

Pozrite si video o TTIP – Trnava Industrial Park:

Bližšie informácie o trnavskom priemyselnom parku nájdete na stránke tt-ip.trnava.sk.

Areál TTIP – Trnava Industrial Park

SO 01A –  Pavilón sofistikovanej výroby

SO 01B –  Výrobno-technologický pavilón

SO 02 – Pavilón výrobných buniek (nové objekty)

PO 02 a PO 04 (pôvodné objekty)

10.8.2017 10:11

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?