Mesto Trnava

Na bývalých stojiskách kontajnerov čoskoro vzniknú nové parkovacie miesta

Na Družbe pribudlo v roku 2018 dvadsaťtri nových stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, sklo, papier a plasty. Posledné z nich odovzdala mestská samospráva do používania vo februári tohto roku. Dovedna ich je v meste už tridsaťštyri. Tento rok by mali polopodzemné kontajnery postupne pribúdať aj na Prednádraží. Všade, kde to je možné, budú priestory pôvodných kontajnerových stojísk prebudované na parkovacie miesta.

Prvé polopodzemné kontajnery boli vybudované na sídlisku Linčianska a v centre mesta na Vajanského ulici. V roku 2018 postavila spoločnosť FCC Trnava, s. r. o., päť stojísk a Mesto Trnava osemnásť stojísk na Spartakovskej 4 a 9, Vladimíra Clementisa 16 – 18, 19, 24, 25, 30, 39, 47, 54, 61, 67, Juraja Slotu 11, Juraja Slotu 16, 41, Teodora Tekela 18, 25, Tehelnej 6B, Bučianskej 15 a Hlbokej 5, 10 a 20.
Prebudovaniu jestvujúcich stojísk na polopodzemné často bránili inžinierske siete, preto bolo potrebné nájsť nové miesta. Uvoľnené spevnené plochy po bývalých kontajnerových stojiskách bude mesto postupne adaptovať na parkoviská. Odbor dopravy a komunálnych služieb (ODaKS) už postúpil projektovú dokumentáciu na komplexné posúdenie, prehodnotenie a doplnenie návrhov parkovacích miest odboru územného rozvoja a koncepcií (OÚRaK) mestského úradu. Po dopracovaní dokumentácie by mali nové parkovacie miesta na bývalých kontajnerových stojiskách pribudnúť už v tomto roku.
Pripomeňme, že to nie je jediný prínos budovania nových kontajnerových stojísk. Polopodzemné kontajnery na zmesový odpad majú v porovnaní s obyčajnými približne päťkrát väčší objem, kontajnery na sklo, plasty a papier majú trikrát väčší objem. Sú vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, preto klesne frekvencia odvozu odpadkov na skládku a ušetria sa finančné prostriedky. Vzhľadom na to, že pod zemou je nižšia teplota ako na povrchu, zmiešaný odpad sa pomalšie rozkladá a nezapácha. Kontajnery sa vyprázdňujú zospodu, vhadzovací otvor preto ostáva čistý. Hĺbka kontajnerov znemožňuje opätovné vyhadzovanie obsahu, preto v ich okolí nevzniká neporiadok. Jednou z najväčších výhod je fakt, že k odpadu sa nedostanú potkany, ktoré sa v posledných rokoch okolo klasických stojísk na sídliskách veľmi premnožili.


Nové polopodzemné kontajnery pribudli aj na rohu Hlbokej a Bučianskej.

4.3.2019 21:13

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?