Mesto Trnava

Na chodbách mestského úradu nájdete nevšednú výstavu

Môže mestský úrad slúžiť aj ako výstavný priestor? Prečo nie – priestory toho trnavského na Trhovej ulici 3 hostia výstavy, ktoré sú určené nielen pre návštevníkov úradu. Využili sme otvorenosť a prístupnosť tohto miesta a po výstave prác študentov architektúry a ilustrátorky Michaely Chmeličkovej predstavujeme spoluprácu s Fakultnou nemocnicou v Trnave.

Na stenách schodiska na MsÚ môžete momentálne nájsť diela pacientov psychiatrického oddelenia FN TT. Cieľom výstavy s názvom NIE SME AKO VY je poukázať na prežívanie a vnímanie sveta očami ľudí počas akútnej fázy ich ochorenia.

Témy duševného zdravia sú v dnešnej dobe ešte stále tabuizované, pacienti sa stretávajú aj so stigmatizáciou, ktorá predstavuje veľkú prekážku úspešnej liečby a príčinuy sociálnej izolácie ľudí s duševnými poruchami. Najlepším spôsobom, ako prelomiť predsudky, je informovanosť a vzdelávanie verejnosti. Priaznivejšie podmienky na sociálnu inklúziu môžu napomôcť lepšiemu začleneniu do každodenného života.

 

O vzniku výstavy

Diela na výstavu sa začali zbierať v marci tohto roka primárne na uzavretom oddelení A počas skupinových aktivít v doobedňajších hodinách. Pacienti mali na výber z plátien rôznej veľkosti a mohli namaľovať čokoľvek, čo v danej chvíli prežívali. Maľovali bez témy, preto je v každej maľbe niečo zo samotného pacienta, o čom svedčí vždy aj názov diela, ktorý si pacient po domaľovaní určil sám.

Výstava je zameraná aj edukatívne – každé dielo je spojené s diagnózou daného pacienta, z pomeru výskytu jednotlivých diagnóz je možné odčítať aj najčastejšie liečené ochorenia na danom oddelení.

Lokalita

GPS:
N 48.37585552141018 / E 17.587722840475408

4.8.2017 17:46

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?