Mesto Trnava

Na portáli egov.trnava.sk nájdeme už aj žiadosti o dotácie

Záujemcovia, ktorí sa chcú lepšie zorientovať v spektre projektov, s ktorými sa trnavské občianske či profesijné združenia, školy, inštitúcie a spoločnosti uchádzajú o dotácie v tomto roku, nájdu jednotlivé žiadosti zverejnené na portáli egov.trnava.sk.

Mesto Trnava v tomto roku vyhlásilo súťaž o dotácie na aktivity v oblastiach športu, mládeže, výchovy a vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, charity, zdravotne znevýhodnených, zdravia a drogovej prevencie, ekológie, životného prostredia, adaptácie na zmeny klímy a v oblasti prorodinne orientované mesto. Uzávierka podávania žiadostí bola 16. februára 2018. Zápisnice z prerokovania žiadostí príslušnými komisiami mestského zastupiteľstva sú zverejňované v archívoch zápisníc zo zasadnutí v sekcii Komisie mestského zastupiteľstva. Prehľad schválených a poskytnutých dotácií je zverejňovaný v sekcii Dotačný systém mesta.
Transparentná trnavská samospráva zverejňuje na stránke egov.trnava.sk množstvo ďalších informácií: verejné obstarávania, zmluvy, objednávky, údaje o rozpočte mesta a jeho hospodárení, prehľad konaní stavebného úradu, zoznam zrušených prevádzok, volebné miestnosti, demografické dáta o obyvateľoch, uliciach a adresách, informácie o psoch evidovaných na území mesta. Privátna zóna umožní prihláseným občanom vyhľadať svoje údaje a záväzky evidované v meste.

11.4.2018 14:06

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?