Mesto Trnava

Najmilší koncert roka opäť v kine Hviezda

Najmilší koncert roka, regionálne podujatie pre deti Bratislavského a Trnavského kraja, zavíta v sobotu 21. apríla 2018 o 15.00 hod. aj do Kina Hviezda v Trnave.

Najmilší koncert roka je už 17 rokov podujatím, ktoré dáva deťom z detských domovov, krízových centier, nízkoprahových centier, komunitných a náhradných rodín priestor pre prezentáciu svojho talentu. Najmilšie koncerty sa realizujú na dvoch úrovniach: z regionálnych kôl sú vybrané najtalentovanejšie deti, ktoré sa potom zúčastnia jedného celoslovenského kola v Bratislave. Koncertom bude sprevádzať moderátor Roman Juraško.

Cieľom projektu je poskytnúť deťom s neľahkým osudom možnosť vyjadriť svoje postoje, pocity, túžby a sny. Dať im priestor na vyjadrenie svojho talentu, budovanie samých seba a kladných životných hodnôt. Príležitosť verejne vystúpiť je pre deti zároveň motiváciou, aby sa venovali rôznym umeleckým žánrom a pestovali vlastnosti, ktoré využijú aj pri dosahovaní iných životných cieľov.

Organizátorom koncertu je Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pod záštitou Mesta Trnava. Na koncerte budú vystupovať aj deti z Nízkoprahového centra MAK, ale aj Komunitného centra KOBURGOVO.

11.4.2018 12:45

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?