Mesto Trnava

Nové webstránky egov.trnava.sk a webgis.trnava.sk vám ponúkajú bližšie informácie o činnosti samosprávy i živote v našom meste

Predstavujeme vám dva nové špecializované portály egov.trnava.skwebgis.trnava.sk, ktorých cieľom je zvýšiť transparentnosť a otvorenosť našej samosprávy. V spolupráci s Mestským úradom v Trnave ich pripravila a ďalej spravuje spoločnosť TT-IT, ktorú vlastní Mesto Trnava.

Egov.trnava.sk je portálom informačného systému samosprávy a bytostne súvisí s jej hospodárením. Občania na ňom nájdu všetky objednávky, zmluvy, faktúry Mesta Trnavy, ďalej údaje o mestskom rozpočte, verejnom obstarávaní, ale aj rozličné zaujímavosti o demografii mesta (počet občanov podľa veku, dňa narodenia, mena či podľa ulíc).

Stránka je rozdelená na verejnú sekciu (obsahuje napr. údaje o administratívnom členení mesta, počte obyvateľov a ich vekovej štruktúre, informácie o samospráve, zasadaniach a uzneseniach, stave schváleného rozpočtu mesta atď.) a privátnu sekciu, kde si prihlásení občania môžu vyhľadať údaje a záväzky viažuce sa k ich osobe evidované na mestskom úrade. Hlavnou myšlienkou je zefektívnenie komunikácie medzi mestským úradom a občanmi, aby sme Trnavčanom umožnili vybaviť vybrané agendy z pohodlia domova.

Druhým portálom je webgis.trnava.sk (skratka GIS znamená Grafický informačný systém). Tento portál je pozoruhodný tým, že spracúva dáta z rozličných oblastí života v našom meste, ktoré zaujímavým a prehľadným spôsobom zobrazuje v grafickej podobe. Okrem iného obsahuje prehľadové mapy a ortofotomapy, ktoré sú oveľa presnejšie než bežne dostupné komerčné letecké mapy ako napr. Google Maps. Nájdete tu i mapy mesta z rôznych období (z rokov 2001, 2012 a 2015 a dokonca aj z 1938).

Obsah webgis.trnava.sk je nabitý informáciami, ktoré sa dajú zobrazovať v tzv. vrstvách – môžete si napríklad prezrieť adresy, na ktorých sú v meste evidované psy, alebo aj cyklochodníky, zastávky mestskej autobusovej dopravy, materské školy, zariadenia pre seniorov, bezbariérové budovy či priechody pre chodcov a mnoho ďalšieho.
Prehliadanie stránky je veľmi jednoduché a intuitívne. Ponuka toho, čo je webgis.trnava.sk schopný zobraziť, sa neustále rozširuje, a postupne pribúdajú nové vrstvy. V auguste ich bolo k dispozícii osem, momentálne ich je tridsať.

V spolupráci s Mestskou televíziou Trnava vám prinášame krátke video s názvom Inovatívna #Trnava, v ktorom sa o uvedených dvoch webstránkach dozviete viac.

19.12.2016 19:14

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?