Mesto Trnava

Novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave a primátor mesta v stredu zložia sľub

Tridsaťjeden poslancov trnavského mestského zastupiteľstva z funkčného obdobia 2014 – 2018 sa zíde v stredu 21. novembra 2018 o 16.00 h na radnici na slávnostnom záverečnom stretnutí, na ktorom zhodnotia končiace sa volebné obdobie. Po príhovoroch zástupcov poslaneckých klubov bude nasledovať zápis do pamätnej knihy mesta Trnavy.

O 17.00 h sa začne ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022. V prvej, slávnostnej časti je na programe informácia o výsledkoch novembrových komunálnych volieb, nasledovať bude odovzdávanie osvedčení o zvolení a skladanie sľubov primátora a poslancov.

Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  volebného obdobia 2018 – 2022

I. slávnostná časť
__________________________________________________________________________

1.    Otvorenie
2.    Informácia o výsledkoch komunálnych volieb v meste Trnava, konaných 10. 11. 2018
3.    Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému primátorovi mesta Trnava a zloženie sľubu primátora mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 - 2022
4.    Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva a zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 - 2022

II.  pracovná časť č. 1
__________________________________________________________________________

a)    Otvorenie
b)    Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie určenie pracovného predsedníctva určenie overovateľov zápisnice
c)    Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
d)    Overenie zloženia sľubu primátora mesta Trnava a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 - 2022
e)    Príhovor primátora mesta Trnava

1.1    Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vykonávať akty uzavretia manželstva vo volebnom období 2018 - 2022

II.  pracovná časť č. 2

2.1    Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 - 2022, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
3.1    Návrh na zriadenie Mestskej rady mesta Trnava, určenie počtu členov a voľba členov Mestskej rady mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 – 2022
4.1    Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 - 2022, určenie ich náplne činnosti, voľba predsedu, podpredsedu a členov komisií z poslancov
5.1    Návrh na zriadenie Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 – 2022, voľba predsedu, podpredsedu a členov komisie
6.1    Zriadenie a zloženie výborov v mestských častiach pre volebné obdobie 2018 – 2022
7.      Rôzne
8.      Rekapitulácia uznesení
         Záver

19.11.2018 13:22

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?