Mesto Trnava

Nový náučný chodník v Kamennom mlyne nám pomôže porozumieť, prečo je rovnováha ekosystémov dôležitá

Prínosom prechádzky do Kamenného mlyna už nemusí byť len relaxovanie v príjemnom prírodnom prostredí. Malí aj veľkí Trnavčania a návštevníci mesta tam môžu získať alebo rozšíriť svoje vedomosti o jednotlivých ekosystémoch tejto rekreačnej oblasti. Mestská samospráva v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity zmenila obvyklú prechádzkovú trasu na náučný chodník, ktorý je prvý svojho druhu na Slovensku. 

Po typických ekosystémoch Kamenného mlynu – lužnom lese, mokradi, pôde a lúke sprevádza návštevníkov šesť informačných tabúľ. Tamojšie druhy rastlín a živočíchov sú podľa výskytu v ročných obdobiach spracované aj vo forme tzv. fenologického kalendára.
Rekreačná oblasť Kamenný mlyn je súčasťou ochranného pásma Chráneného areálu Trnavské rybníky v treťom stupni ochrany prírody. Samotný Chránený areál Trnavské rybníky je zahrnutý vo štvrtom stupni, piaty stupeň ochrany prírody je najprísnejší. Laickí návštevníci si napriek tomu zväčša neuvedomujú, aké dôležité je zachovanie rovnováhy živých a neživých zložiek ekosystémov, a prečo na ne pôsobia niektoré zásahy ľudskej činnosti ničivo. Patrí k nim najmä lužný les, ktorý je dlhodobo ohrozovaný a ničený na mnohých miestach pôvodného výskytu, a práve jeho zvyšok sa nám v Kamennom mlyne zachoval do dnešných dní.
A čo to vlastne ekosystém je? Text na náučných tabuliach podáva jednoduché vysvetlenie, zrozumiteľné aj pre najmenších návštevníkov: „Predstavte si bežnú rodinu. Má miesto, na ktoré je viazaná, aj svojich členov. Každý z nich má nezameniteľnú úlohu. Ekosystém môžeme zjednodušene chápať ako spoločenstvo organizmov žijúce na určitom mieste a v určitom čase. Jednotlivé časti prírody medzi sebou komunikujú pri prenose a obehu hmoty, energie a informácií.“
Žiaci základných škôl a študenti môžu na náučnom chodníku absolvovať nejednu hodinu prírodopisu spôsobom, ktorý sa im zapíše do pamäti oveľa pevnejšie ako memorovanie z učebníc. Pre učiteľov sú určené metodické materiály pod QR kódmi na jednotlivých zastaveniach náučného chodníka, s ktorými môžu pracovať priamo v prírodnom prostredí.
Pri troche šťastia a nehlučnom správaní môžu deti na vlastné oči pozorovať nielen neživé súčasti ekosystémov, ale aj hmyz a živočíchy. Dozvedia sa napríklad, prečo nízke kosenie trávnych porastov nepriaznivo vplýva na biodiverzitu, že centimetrová vrstva humusu, ktorá je pre život mikroorganizmov, rastlín a zadržiavania dažďovej vody v pôde nesmierne dôležitá, vzniká až sto rokov, pochopia významnú funkciu mokradí a budú mať šancu porozumieť skôr ako mnohí dnešní dospeláci aj dôvodom, prečo by sme mali do ekosystémov zasahovať čo najmenej, ak nechceme spôsobovať zrútenie ich rovnováhy, na ktorej sme sami v plnej miere závislí.
Pozorovanie vodných živočíchov a vtáctva už návštevníkom spríjemňujú aj nové drevené móla, ktoré túto jar osadila pri rybníku mestská samospráva. Tichí pozorovatelia sa tu môžu potešiť pohľadom na typické obyvateľstvo mokradí a vodných plôch a pozorovať niektoré z nich priamo v „akcii“.


Význam lužného lesa v prírode môžeme prirovnať k významu tropických dažďových pralesov. Žiaľ, v strednej Európe sa zachovali už len zvyšky lužných lesov. Jeden z nich ešte prežíva v našom Kamennom mlyne.

 
Vedeli ste, že centimetrová vrstva humusu vzniká až sto rokov? A že ak vyrúbeme les, za hodinu túto vrstvičku dokáže spláchnuť a odplaviť jediný prívalový dážd?


Príroda žije celý rok. Na štvrtej tabuli sú druhy rastlín a živočíchov
spracované podľa výskytu v ročných obdobiach vo forme tzv. fenologického kalendára.


Udržiavanie biodiverzity, zadržiavanie vody v krajine a jej prirodzené čistenie, ochrana pred eróziou... To všetko a mnoho iného dokážu mokrade.


Pri odpočinku na nových drevených mólach sa môžu tichí pozorovatelia potešiť pohľadom na typické obyvateľstvo mokradí a vodných plôch.


Tesne pod hladinou sa hmýri množstvo malých rybiek. Volavky popolavé a divé kačky sa v týchto dňoch na nedostatok potravy nemôžu sťažovať.

Foto: eu, ag
 

Lokalita

GPS:
N 48.36556376375874 / E 17.550611796545354

4.6.2018 16:09

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?