Mesto Trnava

Občania môžu požiadať o dotáciu na zveľadenie predzáhradiek pri svojich bytových domoch

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri MZ Mesta Trnavy vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti ekológia a životné prostredie, a to najmä pre podporenie projektov a aktivít vedúcich ku skrášleniu, zveľadeniu či obnovu predzáhradiek a okolia bytových domov. Aktívni občania, ktorí majú záujem upraviť predzáhradky pred svojimi bytovkami, majú možnosť kontaktovať svoju správcovskú spoločnosť či Spoločenstvo vlastníkov bytov a spoločne požiadať o dotáciu.
Formulár na podanie žiadosti nájdete na webovej stránke mesta venovanej dotačnému systému, alebo si ho môžete priamo stiahnuť .      

Okrem rastlín, semien alebo sadeníc je možné požiadať o ručné pracovné náradie či podporný materiál k úprave predzáhradky ako napr.: geotextília, kamenivo, opora k vertikálnym rastlinám a podobne. K dispozícii je 2 500 eur, ktoré v oblasti Ekológia a životné prostredie neboli tento rok vyčerpané. Prerozdeľovanie finančných prostriedkov sa uskutoční podľa pravidiel definovaných vo Všeobecne záväznom nariadení č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava v znení neskorších VZN. 

Žiadosť o dotáciu na zveľadenie predzáhradiek je možné podať na podateľni Mestského úradu v Trnave do 30 apríla 2019.
 

14.3.2019 10:06

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?