Mesto Trnava

Občania predstavia verejnosti svoje nápady pre Trnavu

Verejnosť sa už o pár dní dozvie, s akými nápadmi prišli obyvatelia nášho mesta tento rok v rámci Participatívneho rozpočtu pre Trnavu. Na radnici ich samotní autori projektov a zadaní predstavia 12. septembra 2018 o 17. hodine.

Trnavčania to pri hlasovaní o tohtoročných projektoch a zadaniach participatívneho rozpočtu nebudú mať vôbec jednoduché. Finálny zoznam návrhov v štyroch kategóriách (Kultúra a šport, Sociálne témy, Verejný priestor a zeleň Rôzne) je pestrý a originálny. Na verejnej prezentácii každý koordinátor, teda navrhovateľ projektu či zadania, v krátkom vystúpení oboznámi prítomných so svojím zámerom. Celkovo by sa malo prezentovať 15 návrhov občianskych projektov a 8 návrhov investičných zadaní.

„Máme za sebou niekoľko mesiacov práce. Od jari sme sa stretávali s občanmi, spoločne rozvíjali ich nápady a počas leta sme jednotlivé zámery prerokovávali s kolegami z mestského úradu. Každý sme podrobne prešli a posúdili, či je ho možné zrealizovať a akým spôsobom,“ hovorí Lenka Vančová, koordinátorka Participatívneho rozpočtu pre Trnavu.

O tom, ktoré z navrhnutých ideí sa budú môcť v roku 2019 uskutočniť, rozhodne hlasovanie verejnosti. Každá domácnosť si už čoskoro v schránke nájde hlasovací lístok, prostredníctvom ktorého môže dať hlas štyrom až šiestim občianskym projektomtrom investičným zadaniam. Hlasovať sa bude dať aj prostredníctvom online formulára na stránke pr.trnava.sk. Hlasovanie sa uskutoční od 24. do 28. septembra 2018.

Výsledné poradie bude zohľadňovať nielen počty hlasov od občanov, ale aj tzv. deliberáciu. „Ide o proces verejného zvažovania, kde koordinátori bodovo hodnotia jednotlivé projekty.  Nerozhodujú teda výhradne sympatie verejnosti, ale aj kritériá, ktoré si koordinátori stanovia. V participatívnych komunitách sa pravidelne stretávali, diskutovali o svojich nápadoch a vedia ich preto posúdiť z rôznych hľadísk,“ upresnila Vančová. „Môžu sa dohodnúť, že dôležitá je napríklad veľkosť cieľovej skupiny, počet zapojených dobrovoľníkov, sociálny rozmer či verejný dosah, a podľa toho udelia svoje body. Nikto z nich však nehodnotí vlastný projekt.“

Mesto na realizáciu projektov úspešných v Participatívnom rozpočte plánuje vyčleniť 50 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory je päť tisíc eur pre jeden projekt. Na investičné zadanie je to celková suma 150 tisíc eur, resp. najviac 50 tisíc eur na jedno zadanie.

Mesto Trnava je jedným z mála miest na Slovensku, kde participatívny rozpočet existuje a umožňuje občanom angažovať sa vo veciach verejných. V Trnave funguje už tretí rok a doteraz sa vďaka nemu podarilo zrealizovať viacero zaujímavých projektov: v parkoch pribudli piknikové stoly, šachové stoly s taburetkami, zorganizovali sa kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie, pribudlo petangové ihrisko, vznikla kniha s rozprávkami žiakov základných škôl a podporilo sa široké spektrum aktivít v našom meste.

Dôležité termíny:

12. september 2018: verejná prezentácia projektov a zadaní

19. september 2018: deliberácia

24. – 30. september 2018: fyzické a online hlasovanie

8. október 2018: zverejnenie výsledkov hlasovania a deliberácie

2019: realizácia víťazných projektov a zadaní

Aktuálne informácie nájdete na facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre Trnavu.

7.9.2018 10:39

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?