Mesto Trnava

Organizácie tretieho sektora sa môžu prihlásiť do vianočného charitatívneho stánku

Súčasťou vianočných trhov, ktoré svojou atmosférou spríjemňujú adventné obdobie v Trnave, býva už tradične aj charitatívny stánok.

Jeho ponuku tvoria výrobky, ktoré pochádzajú z rúk členov rozličných neziskových organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti. Získané finančné prostriedky použijú občianske združenia, chránené dielne, detské domovy či organizácie zdravotne postihnutých pre svoju ďalšiu činnosť. Ani tento rok to nebude inak.

Ak máte ako organizácia záujem zúčastniť sa predaja v charitatívnom stánku, vyplňte prihlášku a osobne alebo poštou ju doručte do 12. novembra 2018 na adresu:

Odbor sociálny
Mestský úrad v Trnave
Trhová 3
917 71 Trnava

Navštíviť charitatívny stánok za účelom vianočného nákupu bude možné od 30. novembra do 21. decembra 2018.
 

Prihláška na charitatívny predaj

29.10.2018 13:23

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?