Mesto Trnava

Počas Tradičného trnavského jarmoku 2017 nás čakajú zmeny v organizácii dopravy a uzávierky komunikácií

Rozmiestnenie jarmočniska Tradičného trnavského jarmoku si aj tento rok žiada niekoľko zmien v organizácii dopravy. Obmedzenia opäť pocítia obyvatelia sídliska Vajanského z dôvodu umiestnenia občerstvovacieho centra pri Katastrálnom úrade a na Radlinského ulici pri Bernolákovej bráne, uzavreté však budú komunikácie aj v iných častiach mesta.

Zmeny v dopravnom režime na Vajanského ulici budú nasledovné:

  • parkoviská občerstvovacích centier budú v pondelok 4. septembra 2017 uzavreté od 19.00 h
  • ostatné komunikácie a priľahlé parkovacie pásy jarmočniska budú preznačené v utorok 5. septembra 2017 od 19.00 h
  • všetky dopravné obmedzenia budú trvať do 11. septembra 2017 (do 7.00 h)
  • prejazd pre vozidlá od Evanjelického domu bude uzavretý
  • na Vajanského ulici bude terajšia jednosmerná komunikácia zmenená na obojsmernú (podľa nákresu nižšie)

Zmeny sa však budú týkať aj ďalších ulíc. Presný zoznam uzavretých komunikácií a doby uzávierok nájdete v ozname na elektronickej Úradnej tabuli Mesta Trnava. Obyvatelia dotknutých ulíc budú mať vjazd povolený na základe rezidentských kariet, pre ostatné vozidlá je vstup do lokality jarmočiska povolený na základe karty vydanej Organizačnou skupinou TTJ 2017.

Riaditeľstvo Tradičného trnavského jarmoku a Mesto Trnava sa ospravedlňuje obyvateľom sídliska Vajanského za dočasnú nepohodu a zníženie štandardu prostredia i možností parkovania počas Tradičného trnavského jarmoku a zároveň ďakuje občanom za pochopenie, toleranciu a rešpektovanie nevyhnutných obmedzení počas trvania akcie.

Všetky informácie  o TTJ 2017 nájdete na oficiálnej stránke jarmok.trnava.sk.

31.8.2017 17:37

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?