Mesto Trnava

Poďte s nami Po stopách malého hasiča

Mesto Trnava a Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum pozývajú na Deň otvorených dverí v sobotu 16. júna od 10.00 do 15.00 hodiny s podtitulom Po stopách malého hasiča na Štefánikovu ulicu 29.

Pri príležitosti 150. výročia DHZ je pripravený bohatý program s prehliadkami hasičskej zbrojnice, súčasnej i historickej techniky.

Zastupiteľský zbor mesta Trnavy schválil prvé štatúty Dobrovoľného hasičského zboru v Trnave 4. 11. 1868. Cieľom dobrovoľného hasičského zboru bola ochrana života, zdravia a majetku občanov pred požiarmi a živelnými pohromami. Neskôr  pristúpila k tomuto cieľu aj činnosť Samaritánska. Hasičský zbor bol organizovaný na základe dobrovoľnosti. Okrem výkonných aktívnych členov mal zbor členov pasívnych, čestných, zakladajúcich a podporujúcich. Členom prestal byť ten kto zomrel, vystúpil alebo bol vylúčený. Členovia zboru mali právo nosiť rovnošatu, výzbroj a hodnostné označenie podľa zaradenia. Dobrovoľný hasičský zbor v Trnave podliehal Hasičskému Zväzu bratislavskej župy.  Ďalšie zaujímavé informácie z histórie a činnosti DHZ sa dozviete priamo na podujatí.

Pre deti sú pripravené súťaže a sladká odmena.

ilustračné foto, zdroj: DHZ

 

1.6.2018 13:50

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?