Mesto Trnava

Pokračujú praktické cvičenia žiakov ZŠ na MTF STU

Projekt spolupráce medzi Mestom Trnava a Materiálovotechnologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity, ktorého pilotná fáza odštartovala vo februári, pokračuje aj v novom školskom roku. Žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ na Bottovej ulici v Trnave sa zúčastnili 2. októbra 2017 praktických cvičení v laboratóriách Pneumatiky a elektropneumatiky.

Cvičenia majú slúžiť na posilnenie záujmu o odborné a technické vzdelávanie. V úvode ich privítal prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. z Ústavu výrobných technológií, ktorý spolu s Doc. Ing. Štefanom Václavom, PhD., riaditeľom UVTE, vyjadrili podporu realizácie projektov, ktoré prispievajú k rozšíreniu technického poznania a potenciálu žiakov ZŠ.

Po príhovore Mgr. Ruženy Makovej z Odboru vzdelávania, športu a kultúry mesta Trnava, boli žiakom predvedené praktické ukážky z oblasti pneumatiky a elektropneumatiky.

Prajeme veľa úspechov pri štúdiu.


 

3.10.2017 12:51

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?