Mesto Trnava

Ponuka prímestských táborov pre prázdninujúcich školákov

Množstvo hier, zaujímavých výletov, súťaží, tvorivých dielní a športových aktivít v prímestských táboroch pripravili aj tento rok pre prázdninujúce deti trnavské základné školy a Kalokagatia – Centrum voľného času v spolupráci s mestskou samosprávou. Cieľom je ponúknuť deťom široké spektrum možností zmysluplného trávenia voľného času a pomôcť rodičom zabezpečiť starostlivosť o školopovinných potomkov počas letných školských prázdnin.

 

Prímestské tábory 2013

 

Termín: 1. 7. – 4. 7. 2013

Základná škola s materskou školou, Spartakovská ulica 5, Trnava
Vedúca tábora: Mgr. Andrea Chlpatá
tel. 0908/186 583; mail: chlpac71@gmail.com

Popis: Zmysluplne trávim svoj voľný čas – hrám sa, súťažím, zároveň poznávam.
Program: Návšteva športového areálu Slávia, loptové hry, súťažné hry, korčuľovanie spojené so zábavou a odmenou, motivačné kreslenie kriedou na asfalt, poznávanie historického centra Trnavy, zábavno-pohybové hry, návšteva veľkého hradu v Malých Karpatoch – Červený Kameň, návšteva ZOO v Bratislave, detského ihriska a iných atrakcií v areáli ZOO.
Poplatok: 12 €
web: spartakovska.edupage.sk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Termín: 1. 7. – 4. 7. 2013

Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava
Vedúca tábora: Andrea Mršťáková
tel.: 033/55 43 049, 0911/348 088, mail: zsmodranka@ttonline.sk

Popis: Efektívne a zmysluplné využívanie voľného času detí počas prázdnin so zameraním na hry, prírodovedné bádania a spoznávanie regiónu a okolia, rozvoj praktických zručností detí.
Program: Prírodovedný deň, spoznávanie regiónu – výlet, prírodovedný deň na farme Humanita, tvorivé dielne
Poplatok: 10 €
web: zsmodranka.edupage.sk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Termín: 1. 7. – 5. 7. 2013

Základná škola, Ulica M. Gorkého 21, 917 02 Trnava
Vedúca tábora: Mgr. Petronela Gáborová
tel.: 0902/593 712, mail: info@zsmg.trnava.sk

Popis: Prímestský tábor je atraktívny pre deti, ktoré obľubujú dobrú zábavu, športové aktivity, hry, súťaže, turistiku, prírodu, spoznávajú faunu a flóru Malých Karpát. Cieľom je ponúknuť deťom zaujímavé činnosti a aktivity počas letných prázdnin, keď sú rodičia v zamestnaní. Poskytneme im možnosť rozhodnúť sa, ako môžu zmysluplne využiť a organizovať svoj voľný čas, rozvíjať talent, záujmy, spoznávať nových kamarátov a kamarátky, navštíviť atraktívne miesta vo svojom okolí i v blízkom zahraničí. Prímestský tábor ponúkne deťom pozitívnu orientáciu myslenia, príjemné pocity v prírode, uplatnenie komunikácie v cudzom jazyku – nemčine. Na deti čakajú neobvyklé zážitky, zaujímavé výlety. Chceme im ukázať, že voľný čas si treba organizovať tak, aby ho prežili zaujímavo, kvalitne.
Na tvorbe bohatého programu tábora sa podieľali aj žiaci školy. Kvalitné personálne obsadenie umožní deťom prežiť dni voľna v pohode, radosti a spokojnosti.
Program: Olympiáda športových hier – turnaj v kolektívnych športoch (futbal, basketbal, vybíjaná...), nesúťažné aktivity (bambinton, stolný tenis, hry...), Cestujeme za hranice všedných dní – Wohin ? Nach Wien – zájazd do Viedne, Schönbrunn ZOO, turistická vychádzka, pobyt v prírode, fauna, flóra..., orientačné preteky, príprava zdravých jedál, príprava ovocných a zeleninových šalátov, turistické putovanie, prehliadka jaskyne, opekanie v prírode.
Príspevok: 12 €
web: zstulipantt.edupage.org

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Termín: 1. 7. – 4. 7. 2013 a 8. 7. – 12. 7. 2013

Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava
Vedúca tábora: Klára Chmelárová
tel.: 033/55 01 491, mail: zs.3@stonline.sk

Popis: Program je zameraný na spoznávanie Trnavy a okolia, na športovo turistické aktivity, vytváranie vzťahu k prírode a k životnému prostrediu. Cieľom je ponúknuť deťom zaujímavé aktivity a uľahčiť rodičom starostlivosť o ne počas letných prázdnin.
Program: Športové aktivity, turistický výlet na Dobrú Vodu, do Trenčína, plavba loďou v Piešťanoch, návšteva Balneologického múzea, ďalšie aktivity...
Poplatok: 15 €

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Termín: 8. 7 – 12. 7. 2013

Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava
Vedúca tábora: Mgr. Zuzana Beníčková
Tel.: 033/32 36 880, mail: info@zskm.trnava.sk

Popis: Poznávaj okolie a históriu svojho rodného mesta
Program: Orientačná pohybová hra, Jahodník – jaskyňa Driny, turistický výlet do Kamenného mlyna, prechádzka historickou Trnavou, tvorba posterov a power-pointových prezentácií o tom, čo sme za týždeň videli, zažili, naučili sme sa.
Poplatok: 15 €
web: zskmahratt.edupage.org

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Termín: 8. 7. – 12. 7. 2013

Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
Vedúca tábora: Andrea Mršťáková
tel.: 033/55 43 049, 0911/348 088, mail: zsmodranka@ttonline.sk

Popis: Efektívne a zmysluplné využívanie voľného času detí počas prázdnin so zameraním na hry – komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, spoznávanie regiónu a okolia, rozvoj praktických zručností detí, rozvoj a podpora tvorivého myslenia a všestranný pohybový rozvoj dieťaťa.
Program: Rozprávkový deň – rozprávky iných národov, tvorivé dielne, spoznávanie regiónu – hrady a zámky, športový deň, Hádaj, hádaj, hádajme.
Poplatok: 10 €
web: zsmodranka.edupage.sk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Termín: 8. 7. 2013 – 12. 7. 2013

Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava
Vedúca tábora: Mgr. Renata Žambokréthyová
prihlášky: 033/32 36 920, 033/55 15 017, renata.zambokrethy@gmail.com

Popis: 4. ročník letného 5-dňového tábora s názvom Pre radosť s podtitulom Spíme doma, spoznávanie blízkeho a ďalekého okolia mesta.
Program: Trnava včera a dnes – privítanie detí v tábore, zoznámenie, návšteva Outdoorového lanového centra na Slávii, chrumkavá, horúca pizza, Kitsee, čokoládovňa Hauswirth (Rakúsko) – návšteva rodinnej čokoládovne, tajomstvá výroby čokolády, ochutnávka maškŕt, možnosť zakúpenia bonbónov v podnikovej predajni, Marchegg (Rakúsko) – najväčšia európska kolónia bocianov, Bratislava – Atlantis Science Center – centrum zábavy a vedomostí: bublinkový festival, tajomstvá vesmíru, hračky, suveníry, delikatesy. Modra-Píla – zahrajme sa v prírode, krátka turistika, piknik na lúke. Hrad Beckov – vôňa histórie. Poznáš povesť o šašovi Beckovi a jeho pánovi Stiborovi? Nie? Navštív preto s nami hrad kráľov, mocných veľmožov a rytierov, ktorý odolal Tatárom aj Turkom a týči sa na vysokom strmom brale vo výške 60 metrov nad riekou Váhom. Deň na Ranči (smer na Ružindol) – zaujímajú ťa kone, ich starostlivosť? ...tak si na správnom mieste. Veľa sa naučíš a nájdeš si nových kamarátov. A nezabudni na záverečnú táborovú opekačku a vyhodnotenie tábora.
Poplatok: 40 €
web: vancurova.edupage.org

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Termín: 8. 7. 2013 – 12. 7. 2013

Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava
Vedúca tábora: Marta Klenovská
tel: 0949/735 984, mail: m.klenovska@gmail.com

Popis: Denný program tábora je od 7.30 do 17.00 h organizovaný formou jednodňových výletov. V prípade nepriaznivého počasia bude náhradný program. Tábor je zameraný na intelektuálny, psychický rozvoj detí prostredníctvom ponúkaných aktivít. Ide tiež o budovanie nových vzťahov a prehĺbenie už nadviazaných priateľstiev.
Program: Červený kameň – návšteva hradu, prehliadka, piknik, Katarínka – turistický pochod, návšteva zrúcaniny, poľná kuchyňa, opekačka. Škola a jej areál: hry, rôzne športové aktivity, výroba šašov. Piešťany: návšteva kúpeľného mesta, plavba loďou, rôzne aktivity v areáli kúpeľov. Mestská polícia: program pre deti o práci mestských policajtov.
Poplatok: 30 €
web: zs-kubinu.edupage.org

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Termín: 22. 7. – 26. 7. 2013

Základná škola, Ulica Jána Bottu 27, Trnava
Vedúca tábora: Zuzana Krivosudská
tel: 033 / 32 36 850, kancelaria@zsbott.edu.sk

Popis: Spoznávanie Slovenska, výlety zamerané na vlastivedné a prírodovedné poznatky, pamätihodnosti a kultúru, športové dni spojené so súťažami.
Program: Trenčín – prehliadka hradu, dobový tábor, sokoliari, prehliadka mesta Trenčína, návšteva Západoslovenského múzea v Trnave, športová olympiáda, Donovaly – Habakuky – rozprávkový svet Pavla Dobšinského, turistika, návšteva kina Max, Atlantis Bratislava – zábavno-vzdelávacie centrum, Botanická záhrada UK Bratislava.
Poplatok: 30€
web: zsbott.edupage.org

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Termín: 19. – 23. 8. 2013

Základná škola s materskou školou, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15,Trnava
Vedúci tábora: Mgr. Anna Beňová
tel.: 033/3236933, jajko29@azet.sk

Popis: spoznávanie Slovenska, jeho histórie, prírodného spoločenstva, športové aktivity.
Program: športové súťaže, výlet na Ranč na Striebornom jazere v Galante, výlet do Bratislavy – Atlantis Science Center, výlet na Smolenický zámok, Jahodník, jaskyňa Driny, výlet do Piešťan, prehliadka mesta, plavba loďou.
Poplatok: 15 €
web: zsnamsut.edupage.org

Leto s Kalokagatiou

 

Leto s Kalokagatiou 1

Viac informácií na: cvc.trnava.sk
Termín: 8. – 12. 7. 2013
Súťaže, spoločenské hry, návšteva filmového predstavenia, lanového centra a kúpalísk – Pác a Galanta, cestovanie za kultúrou –Topoľčianky, B. Bystrica.

Leto s Kalokagatiou 2

Termín: 15. – 19. 7. 2013
Súťaže, spoločenské hry, návšteva filmového predstavenia, lanového centra a kúpalísk – Sládkovičovo a Galanta, cestovanie za kultúrou – Vrbové, Bratislava.

Leto s Kalokagatiou 3

Termín: 22. – 26. 7. 2013
Súťaže, spoločenské hry, návšteva filmového predstavenia, lanového centra a kúpalísk – Sládkovičovo a Galanta, cestovanie za kultúrou – Trenčín, Vojka pri Dunaji.

Leto s Kalokagatiou 4

Termín: 29. 7. – 2. 8. 2013
Súťaže, spoločenské hry, návšteva filmového predstavenia, lanového centra a kúpalísk – Sládkovičovo a Galanta, cestovanie za kultúrou – Ranč pod Babicou, Baťov kanál.

Leto s Kalokagatiou 5

Termín: 5. – 9. 8. 2013
Súťaže, spoločenské hry, návšteva filmového predstavenia, lanového centra a kúpalísk – Sládkovičovo, Galanta, cestovanie za kultúrou – Nitra, Zochova chata.

Leto s Kalokagatiou 6

Termín: 12. – 16. 8. 2013
Súťaže, hry, remeslá, tanečné lekcie pre začiatočníkov i pokročilých z oblasti folklóru a iných žánrov. Návšteva Baťovho kanálu a lanového centra.

Sídliskové aktivity

 

voľne prístupné programy a aktivity pre deti priamo na sídlisku, kde bývajú alebo v jeho blízkosti.

Termín:
26. a 27. 8. 2013 na Kopánke
28. a 30. 8. 2013 na Limbovej

Program: Atrakcie, tvorivé dielne, hry, súťaže

20.5.2013 15:48

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?