Mesto Trnava

Posledná rozlúčka s Milanom Brežákom

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v sobotu 28. januára 2017 nás navždy opustil RSDr. Milan Brežák (nar. 28. 3. 1945). Posledná rozlúčka sa bude konať vo štvrtok 2. februára 2017 na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave o 15.00 hod.

Pôsobil v rôznych profesiách, už počas základnej vojenskej služby hral divadlo. Od roku 1990 začal pracovať v Kalokagatii a o dva roky neskôr nastúpil na Mestský úrad v Trnave, kde zastával funkciu vedúceho spoločenského úseku, ktorý sa postupne transformoval a neskôr z neho bol odbor kultúry a sociálnych vecí. Ako vedúci odboru pracoval až do  odchodu na dôchodok v roku 2007. V tom istom roku sa stal členom Klubu priateľov Trnavy.

Milan Brežák pôsobil dlhé roky v divadelnom súbore DISK. Režisér DISK-u Blaho Uhlár o ňom povedal, že s jeho organizačným duchom vchádza na scénu racionálne a analytické herectvo s imanentnou dávkou optimizmu. Za desiatky rokov v DISK-u bol Milan Brežák na 543 predstaveniach, z toho na 504 ako herec, na zvyšných ako zvukár. Okrem toho účinkoval vo viac ako 50 predstaveniach v rôznych javiskových formách.

Známe sú napr. tieto divadelné predstavenia, kde hral: Geniálna epocha podľa Schulza, Opulentná sviňa, Polylóg (Tok času), Ponor (Sladké hry minulej sezóny), Solitudo, Stabilizácia, Status a mnohé iné. V divadelnej sezóne 2014/2015 získal Cenu Jozefa Kronera za celoživotný prínos a hereckú tvorbu v DISK.

Milan Brežák bol veľký človek, ktorý len samotnou prítomnosťou ľudí tešil a vedel pomôcť. Odišiel, ako si to osud prial, v našich srdciach a spomienkach zostane ďalej.

Česť jeho pamiatke!

2.2.2017 10:37

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?