Mesto Trnava

Pozvánka na zasadnutie bytovej komisie mestského zastupiteľstva

vo štvrtok 27. októbra 2011 o 14.30 h v zasadačke prednostky Mestského úradu v Trnave na Trhovej ulici 3, na 1. poschodí, č. dverí 142.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh zo zasadnutí komisie bytovej
3. Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva
4. Nájomné byty na Veternej ul. 18 C – F
5. Nájomné byty na Františkánskej ul. 3
6. Nájomné byty na Coburgovej ul. 60 A – C
7. Ostatné byty
8. Nájomné byty na Ulici J. G. Tajovského 20 a 21
9. Nájomné byty pre potreby mesta
10. Malometrážne byty
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

S pozdravom
PhDr. Ján Žitňanský, v. r.
predseda komisie bytovej

Sekretárka komisie: Helena Haláková

18.10.2011 9:12

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?