Mesto Trnava

Pozývame vás na konferenciu Manažment využívania územia – výzvy budúcnosti

V súvislosti s projektom LUMAT CE89, ktorého je Mesto Trnava partnerom, dávame odbornej verejnosti do povedomia konferenciu s názvom Manažment využívania územia – výzvy budúcnosti konajúcu sa v utorok 25. septembra 2018 v Brdo pri Kranju v Slovinsku. Organizátorom konferencie je Ministerstvo životného prostredia a územného plánovania Slovinskej republiky spolu s ostatnými partnermi uvedeného projektu.

Projekt LUMAT CE89 je spolufinancovaný z nadnárodného programu INTERREG Stredná Európa 2014 – 2020. V rámci neho plánuje mesto revitalizovať opustený lesík na Štrkoch. Nielen o Štrkoch, ale aj o možnostiach zlepšovania kvality života v mestách prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry, bude na konferencii rozprávať hlavný architekt mesta Trnavy a zároveň koordinátor odborných aktivít projektu LUMAT CE89 Tomáš Guniš. Spolu s projektovou manažérkou Zuzanou Luptákovou budú na medzinárodnom stretnutí zastupovať Mesto Trnava.

Konferencia bude venovaná predovšetkým problematike integrovaného územného plánovania na regionálnej úrovni a jej významu v regenerácii sídel, prevencii nadmerného záberu a „zapečaťovania“ pôdy. Práve nadmerný záber pôdy v dôsledku extenzívnej stavebnej a developerskej činnosti identifikovala Európska únia ako jeden z vážnych problémov súčasnosti a stanovila ambiciózny cieľ „nulového“ záberu pôdy do roku 2050. Dosiahnutie tohto cieľa, ktorý sa týka Európskej únie i jej členských štátov, si vyžaduje koordinovaný prístup nielen na celoeurópskej, ale aj národnej a regionálnej úrovni. Jeho kľúčovou súčasťou je aj integrovaný environmentálny manažment v procese územného plánovania a riadenie využívania územia. Odborné prednášky, príklady dobrej praxe a inovatívnych prístupov a riešení budú na konferencii prezentované partnermi projektu LUMAT CE89 a ďalšími pozvanými hosťami. Na konferenciu je možné zaregistrovať sa online.

Zámer revitalizácie Štrkov, ktorú samospráva plánuje realizovať s finančným príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja práve v rámci projektu LUMAT CE89, je momentálne v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa prác. Obnova by mala prebiehať od konca tohto roka do prvého štvrťroka 2019. Vďaka nej sa Štrky majú zmeniť na príjemnú oddychovú zónu s jazierkom a dokázať, že revitalizácia podobných území, tzv. greenfieldov, obnovenie ich ekosystémovej hodnoty a ich zmysluplné využívanie je cestou trvalo udržateľného rozvoja.

Predbežný program konferencie Manažment využívania územia – výzvy budúcnosti

8.30 – 9.00 h

Registrácia a občerstvenie

 

9.00 - 9.30 h

Privítanie a otvorenie konferencie

 

 

Mesto Kranj, starosta (bude potvrdené)

 

 

Ministerstvo životného prostredia a územného plánovania Slovinskej republiky, štátny tajomník / riaditeľ sekcie (bude potvrdené)

 

 

Anna Starzewska- Sikorska, IETU, Poľsko, vedúci partner projektu LUMAT: Príbeh projektu LUMAT-ciele, aktivity, partneri.

 

9.30 – 12.00 h

Regenerácia sídiel – smerom k atraktívnym a príjemným mestám

 

20 min

Boštjan Cotič, Inštitút mestského plánovania: Úvod do problematiky – kľúčové výzvy.

 

10.00 – 10.20 h

Pietro Elisei: Regenerácia sídiel a manažment využívania územia.

 

10.20 – 10.45 h

Maros Finka, Spectra STUBA Bratislava, Slovensko: Ekosystémové služby v manažmente využívania územia – ako zlepšiť kvalitu života v našich mestách.

 

10.45 – 11.15 h

Krátke prezentácie príkladov dobrej praxe:

 

 

Tomáš Guniš, Mesto Trnava, Slovensko: Zlepšenie kvality života v mestách prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry.

 

 

Mesto Ruda Šlaska, Poľsko: Od brownfieldu k mestskému parku a možnostiam mestskej rekreácie.

 

 

Igor Kos, Wcycle Inštitút Maribor, Slovinsko

 

11.15 –12.00 h

Diskusia okolo okrúhleho stola

 

12.00 – 13.00 h

Obed

 

13.00 – 15.30 h

 

Integrovaný manažment využívania územia v mestských funkčných oblastiach

 

13.00 – 13.25 h

Uwe Ferber, StadtLand GmbH, Lipsko, Nemecko: Riešenie problému záberu pôdy zavádzaním kompenzačných opatrení.

 

13.25 – 13.50 h

Irma Karjalainen, Regionálny úrad environmentálnych služieb HSY Helsinki, Fínsko:  Regionálne plánovanie ako nástroj pre zabezpečenie udržateľnej budúcnosti

 

13.50 – 15.30 h

Diskusia okolo okrúhleho stola

 

15.30 – 16.00 h

Prestávka na občerstvenie

 

 

V prípade otázok ohľadne konferencie môžete kontaktovať:

Tomaž Miklavčič
Ministerstvo životného prostredia a územného plánovania Slovinskej republiky
Dunajska c. 48
SI-1000 Ljubljana, Slovinsko
tomaz.miklavcic1@gov.si

Nina Uršič
Ministerstvo životného prostredia a územného plánovania Slovinskej republiky
Dunajska c. 48
SI-1000 Ljubljana, Slovinsko
nina.ursic@gov.si

20.7.2018 10:18

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?