Mesto Trnava

Prenájom voľných nebytových priestorov

TT-KOMFORT s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov (ďalej len \\"Zásad\\") poskytne do priameho prenájmu

1.) Nebytové priestory:
Ul. Františkánska č. 24:
obchodné priestory - výmera 65,31 m²
● Minimálna sadzba nájomného podľa účelu využitia nebytových priestorov
v bode 2) + 350 % atraktivita

Ul. Hlavná č. 5:
pivnica - výmera 46,94 m²+ 14,15 m² /spol.priestory/
● účel využitia: vhodná na bar, vináreň
● Minimálna sadzba nájomného podľa účelu využitia nebytových priestorov
v bode 2) + 150 % atraktivita

Ul. Hlavná č. 5:
kancelárske priestory - výmera 57,87 m²+ 3,4 m² /spol.priestory/
● Minimálna sadzba nájomného podľa účelu využitia nebytových priestorov
v bode 2) + 350 % atraktivita

Ul. Hospodárska č. 33
miestnosť č. 1 - výmera 28,48 m
WC - výmera 0,77 m
miestnosť č. 3 /predsieň/ - výmera 2,27 m
chodba - výmera 2,82 m
● účel využitia: na poskytovanie služieb, obchodné, kancelárske priestory, skladové
priestory
● Minimálna sadzba nájomného podľa účelu využitia nebytových priestorov
v bode 2) + 200 % atraktivita

Ul. Hviezdoslavova č. 3:
obchodné priestory - výmera 37,44 m²
● Minimálna sadzba nájomného podľa účelu využitia nebytových priestorov
v bode 2) + 350 % atraktivita

Ul. Hviezdoslavova č. 3:
skladové priestory - výmera 20,07 m²
● Minimálna sadzba nájomného podľa účelu využitia nebytových priestorov
v bode 2) + 250 % atraktivita

Ul. Trhová č. 2:
suterén: miestnosť č. 0026 - výmera 4,75 m²
miestnosť č. 0029 - výmera 21,76 m²
1.posch.: miestnosť č. 122 - výmera 6,08 m² + 2,33 m² /spol.priestory/
● účel využitia: skladové priestory

1.posch.: miestnosť č. 150 - výmera 13,13 m² + 5,00 m² /spol.priestory/
2.posch.: miestnosť č. 203 - výmera 14,20 m² + 5,40 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 204 - výmera 14,09 m² + 5,40 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 206,207 - výmera 27,71 m² + 10,50 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 208 - výmera 18,19 m² + 6,90 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 210 - výmera 17,90 m² + 6,80 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 211 - výmera 17,60 m² + 6,70 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 213 - výmera 18,08 m² + 6,90 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 215 - výmera 13,75 m² + 5,20 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 233 - výmera 13,31 m² + 7,19 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 239 - výmera 13,11 m² + 5,00 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 245 - výmera 13,20 m² + 5,00 m² /spol.priestory/
3.posch.: miestnosť č. 305 - výmera 13,75 m² + 5,40 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 306 - výmera 13,80 m² + 5,40 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 310 - výmera 21,27 m² + 8,30 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 311 - výmera 13,73 m² + 5,40 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 321 - výmera 14,08 m² + 5,60 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 322 - výmera 13,98 m² + 5,50 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 328 - výmera 13,97 m² + 5,50 m² /spol.priestory/
● účel využitia : kancelárske priestory
● Minimálna sadzba nájomného podľa účelu využitia nebytových priestorov
v bode 2) je povýšená:
suterén: + 200 % atraktivitu
1. poschodie: + 250 % atraktivitu
2. poschodie: + 200 % atraktivitu
3. poschodie: + 200 % atraktivitu

Ul. Mozartova 10:
telocvičňa - výmera 292,40 m²
sklady - výmera 57,60 m²
ostatné nebytové priestory
/šatne, chodby, soc. zariadenia - výmera 71,72 m²

miestnosť č. 27 - výmera 63,60 m² + 35,98 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 28 - výmera 16,50 m² + 9,33 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 26 /predsieň/ - výmera 7,00 m² + 3,96 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 29 - výmera 23,70 m² + 13,41 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 30 - výmera 23,70 m² + 13,41 m² /spol.priestory
ostatné nebytové priestory
/soc. zariadenia/ - výmera 32,45 m²
● účel využitia: výchovnovzdelávacia činnosť, športové účely, kancelárske, a
skladové účely
● Minimálna sadzba nájomného podľa účelu využitia nebytových priestorov je
uvedená v bode 2)

Ul. K. Čulena 12:
prízemie: miestnosť č. 2/1 - výmera 4,18 m² + 1,71 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 4,5,6,7 - výmera 61,71 m² + 22,29 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 9,10 - výmera 48,97 m² + 20,89 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 19 - výmera 12,04 m² + 5,11 m² /spol.priestory/
1.posch.: miestnosť č. 42 - výmera 12,04 m² + 5,11 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 45 - výmera 24,90 m² + 10,59 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 46,47 - výmera 36,77 m² + 15,64 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 52 - výmera 12,04 m² + 5,11 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 53,54 - výmera 36,73 m² + 15,59 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 55,56 - výmera 24,08 m² + 10,23 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 60 - výmera 12,04 m² + 5,12 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 66 - výmera 24,49 m² + 10,41 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 67,68 - výmera 24,08 m² + 10,23 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 71 - výmera 24,49 m² + 10,41 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 72 - výmera 12,04 m²+ 5,11 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 73 - výmera 24,07 m² + 10,27 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 74 - výmera 12,04 m²+ 5,11 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 75 - výmera 46,90 m² + 20,00 m² /spol.priestory/
● účel využitia: obchodné, kancelárske a skladové účely
● Minimálna sadzba nájomného podľa účelu využitia nebytových priestorov je
uvedená v bode 2)

Ul. Priemyselná č. 5:
miestnosť č. 137/20 - výmera 12,56 m²+ 5,14 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 137/24 - výmera 11,83 m²+ 7,05 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 137/25 - výmera 11,79 m²+ 7,03 m² /spol.priestory/
miestnosť č. 137/26 - výmera 23,84 m²+ 14,21 m² /spol.priestory/
● účel využitia: kancelárske priestory

sklad č. 126 - výmera 137,22 m²
● Minimálna sadzba nájomného podľa účelu využitia nebytových priestorov je
uvedená v bode 2)


Ul. Vajanského - garáže:
garáž č. 19 - výmera 17,49 m²
garáž č. 24 - výmera 17,31 m²
garáž č. 30 - výmera 25,86 m²
garáž č. 31 - výmera 17,59 m²
garáž č. 39 - výmera 17,77 m²
garáž č. 41 - výmera 17,41 m²
garáž č. 43 - výmera 17,55 m²
garáž č. 44 - výmera 17,62 m²
garáž č. 48 - výmera 17,13 m²
garáž č. 65/VS - výmera 15,34 m²
garáž č. 73 - výmera 16,51 m²
garáž č. 79 - výmera 17,61 m²
garáž č. 87 - výmera 18,51 m²
garáž č. 124 - výmera 17,40 m²
garáž č. 132 - výmera 22,89 m²
garáž č. 141 - výmera 17,54 m²
garáž č. 144 - výmera 17,00 m²
garáž č. 158 - výmera 18,38 m²
garáž č. 161 - výmera 18,45 m²
● Minimálna sadzba nájomného je uvedená v bode 2).

● Pôdorys všetkých nebytových priestorov je k dispozícii v spoločnosti
TT-KOMFORT s.r.o.


2.) Účel využitia priestorov:
Účel využitia nebytových priestorov je určený v bode 1.) pri jednotlivých voľných
nebytových priestoroch

3.) Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov podľa účelu využitia
(určená v súlade s VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v Trnava v platnom znení \\"ďalej len
VZN\\"):
● obchodný a kancelársky priestor pre finančné, bankové, poisťovnícke a
telekomunikačné služby, reštauračné priestory s vymedzením fajčiarskej časti,
nájomné vo výške 32,95 eura/m²/rok + stanovené % atraktivity
● reštauračné priestory určené výlučne pre nefajčiarov bez umiestnenia výherných
automatov, obchodné priestory, nájomné vo výške 28,35 eura/m²/rok +
stanovené % atraktivity
● reštauračné priestory určené výlučne pre nefajčiarov, v ktorých sú umiestnené
výherné automaty, kancelárske priestory, nájomné vo výške 31,50 eura/m²/rok
+ stanovené % atraktivity
● výrobné, dielenské, skladové a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností,
nájomné vo výške 23,91 eura/m²/rok + stanovené % atraktivity
● priestory využívané na poskytovanie služieb /napr. kaderníctvo, holičstvo,
pedikúra, solárium, sauna, autoškola a pod./, nájomné vo výške 21,52
eura/m²/rok + stanovené % atraktivity
● kancelárske priestory využívané na činnosť politických strán a hnutí, a
neziskových organizácií, nájomné vo výške 15,24 eura/m²/rok + stanovené %
atraktivity
● priestory využívané na výchovnú, osvetovú činnosť, na vzdelávanie, na
kultúrne, spoločenské aktivity, nájomné vo výške 15,58 eura/m²/rok
● športové a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností využívané na
činnosť športových klubov, nájomné vo výške 11,23 eura/m²/rok
● ostatné nebytové priestory /predsieň, WC, chodba /, nájomné vo výške vo
výške 9,44 eura/m²/rok + stanovené % atraktivity
● garáže, nájomné vo výške 16,30 eura/m²/rok
● Ceny sú uvedené s DPH

4. ) Predpokladaná doba prenájmu:
● doba neurčitá

5.) Ostatné podmienky prenájmu:
● v žiadosti o prenájom musí byť uvedený účel využitia nebytových priestorov
● v cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie,
vodné, stočné, odvoz odpadu

6.) Podmienky predloženia cenovej ponuky
● Cenovú ponuku môžu predložiť fyzické aj právnické osoby, ktoré majú v zmysle
zákona oprávnenie na poskytovanie toho druhu služieb, ktorý požadujú, t.j.
doklad o živnostenskom oprávnení, alebo výpis z obchodného registra je
potrebné priložiť.
● Cenová ponuka, t.j. cena, ktorú je uchádzač o prenájom ochotný uhrádzať ako
nájomné za prenájom priestorov musí byť navrhnutá a vyjadrená ako finančná
čiastka na 1 m²/rok v euro a nesmie byť nižšia ako minimálna cena uvedená v
bode 2) tejto informácie.
● Vyhodnotenie cenových ponúk bude prebiehať podľa nasledovných kritérií:
výška ponúknutej ceny - 70 %, účel využitia - 30 %.
● Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke s označením \\"Prenájom
priestorov - ulica, kde sa nebytový priestor nachádza, príp. aj č.
miestnosti\\".
● Pre uchádzača, ktorý predloží najvýhodnejšiu cenovú ponuku, bude predložený
návrh na schválenie prenájmu, v súlade so Zásadami.
● Cenová ponuka, ktorá nebude spĺňať podmienky určené touto informáciou,
bude vyradená z hodnotenia.
● Správca objektu si vyhradzuje právo zrušenia priameho prenájmu v prípade, ak
sa vyskytnú okolnosti, pre ktoré nebude možné nebytové priestory prenajať.

7.) Lehota na doručenie cenových ponúk: 28. 2. 2011 do 15.00 hod.

8.) Adresa na doručovanie cenových ponúk:
TT-KOMFORT s.r.o.
Františkánska 16
917 32 Trnava

Informácie: p. Vermešová, tel. 033/3236 547
p. Demovičová, tel.033/3236 547

Pozn.: vzor žiadosti na prenájom NP je uverejnený na stránke www.tt-komfort.sk,
v časti Poradca/formuláre.

V Trnave dňa 11. 2. 2011

11.2.2011 13:40

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?