Mesto Trnava

Prezentácia knihy Tyrnavia Erudita (Vzdelaná Trnava)

Mesto Trnava a Trnavská univerzita pozývajú na prezentáciu ich spoločnej publikácie Tyrnavia Erudita/Vzdelaná Trnava, ktorá sa uskutoční 6. februára 2018 o 16.00 h v Univerzitnej knižnici Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23.

Publikácia Tyrnavia Erudita/Vzdelaná Trnava vznikla ako spoločný projekt mesta Trnavy a Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Jej editorom je Erika Juríková, autormi jednotlivých kapitol Lenka Fišerová, Veronika Hlavatá, Erika Juríková, Katarína Karabová, Jozef Kordoš, Nicol Sipekiová a Daniel Škoviera. O dizajn a fotografie sa postaral Ladislav Tkáčik. Snahou autorov bolo priblížiť dnešnému čitateľovi životné osudy a tvorbu devätnástich barokových spisovateľov, ktorí boli v 17. a 18. storočí rôznym spôsobom spätí s prostredím historickej Trnavskej univerzity.

Kniha zároveň sprístupňuje v slovenskom preklade ukážky z ich diel pôvodne napísaných v latinčine, v niekdajšom jazyku učencov a univerzitného vzdelávania. Poskytuje tak možnosť ponoriť sa do myšlienkového sveta barokového človeka, pochopiť ho a prostredníctvom neho chápať aj vlastnú kultúrnu identitu. Úzka prepojenosť barokových autorov s trnavským prostredím navyše umožňuje dozvedieť sa niečo bližšie o trnavskej histórii a kultúrnych dejinách mesta, ktoré bolo v 18. storočí centrom univerzitného vzdelávania u nás.

 

6.2.2018 9:17

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?