Mesto Trnava

Pripomíname zásady prevencie vzniku lesných požiarov

Spolu s jarou, jarnými prácami v záhradách a začiatkom turistickej sezóny sa opäť zvyšuje riziko vzniku lesných požiarov. Podľa informácií Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave sú medzi ich najčastejšími príčinami práve táborové ohne, vypaľovanie suchých porastov a spaľovanie orezaných konárov. Hasiči preto pravidelne zverejňujú aktuálne odporúčania na ochranu lesov pred ohňom.

Najmä v lesných porastoch je potrebné, aby sa ich vlastníci, užívatelia aj verejnosť, ktorá často podceňuje hrozbu vzniku a rozšírenia požiaru, zamerali na preventívne opatrenia. K základným povinnostiam a zásadám, ktoré treba dodržiavať v prírode, patria:
Nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť, využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné, neodhadzovať neuhasené cigarety, nedovoľovať deťom hry so zápalkami, rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.).
V prípade spozorovania požiaru je potrebné privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 – tiesňová linka č. tel. 112 – linka integrovaného záchranného systému), alebo požiar ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov, či už v obci, alebo u správcu lesa.
Upozorňujeme, že činnosti ako vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov, zakladanie ohňov v prírode a úmyselné zapálenie sú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané. Za porušenie ustanovení tohto zákona je možné fyzickej osobe uložiť pokarhanie alebo pokutu až do výšky 331 eur.
Chráňme spoločným úsilím, opatrnosťou a zodpovednosťou náš prírodný ekosystém pred požiarmi, aby sme ho zachovali aj pre ďalšie generácie.

5.5.2014 14:44

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?