Mesto Trnava

Projekt spolupráce samosprávy a Materiálovotechnologickej fakulty má ďalších absolventov spomedzi žiakov základných škôl

Je za nami ďalšia etapa spolupráce Mesta Trnava a Materiálovotechnologickej fakulty STU. Spoločný projekt, vďaka ktorému si žiaci trnavských základných škôl môžu vyskúšať praktické cvičenia v laboratóriách Pneumatiky a elektropneumatiky, priniesol aj v zimnom semestri školského roka 2018/2019 spokojných absolventov.

Tentokrát sa na projekte zúčastnili dve základné školy – ZŠ s MŠ na Ulici Maxima Gorkého a ZŠ s MŠ Atómová. Žiaci navštevovali laboratória v priestoroch MTF od 17. septembra do 10. decembra 2018 a získali mnoho nových poznatkov a skúseností. O tom, ako sa dajú tieto vedomosti využiť v praxi, sa dozvedeli na spoločnej exkurzii do jednej z technologických spoločností v Trnave.

Cieľom projektu samosprávy a fakulty je posilniť medzi mladými ročníkmi záujem o odborné a technické vzdelávanie. Na oficiálnom ukončení semestra sa v decembri stretli žiaci, ich lektorky i profesor Karol Velíšek z Ústavu výrobných technológií a vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry Mesta Trnava Miroslava Komorníková. Spoločne skonštatovali, že tento projekt je pre všetky strany veľkým prínosom a žiakom zaželali, aby sa pri výbere strednej školy rozhodli čo najlepšie.

14.1.2019 11:22

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?