Mesto Trnava

Reštaurovanie súsošia Golgoty na kalvárii pokračuje

Reštaurovanie súsošia Golgoty z trnavskej kalvárie pokračuje druhou etapou prác. Prvá etapa, ktorá sa začala v auguste minulého roka demontážou a odvozom sôch do reštaurátorských ateliérov, je ukončená. Uskutočnil sa inžiniersko-geologický prieskum podkladu základov so zameraním, kamenné prvky boli mechanicky a chemicky očistené a socha Krista je už znovuzrodená takmer do svojej pôvodnej podoby. 

Suma na realizáciu prvej etapy bola vyčíslená na 27 150 eur, z toho 7 150 eur pochádza z rozpočtu mesta a 20 000 eur je dotácia Ministerstva kultúry SR z rozpočtovej kapitoly na ochranu, obnovu a rozvoj dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. V tomto roku vyčlenila mestská samospráva na tento účel 24 100 eur a ministerstvo poskytlo dotáciu 15 000 eur z programu Obnovme si svoj dom. Celková zmluvná cena prác má dosiahnuť 131 240 eur, rozvrhnuté sú na päť rokov.

V tomto roku sa uskutočňuje spevnenie a chemická stabilizácia kamenných prvkov podstavcov a statické zabezpečenie základov kamennej architektúry súsošia. Zreštaurovaná bude aj kovová socha Panny Márie a uskutoční sa rekonštrukcia a doplnenie chýbajúcich častí sochy sv. Jána Evanjelistu.

„Architektúra súsošia bola v havarijnom stave, kríž na pravej strane bol evidentne vyklonený. Veľmi zaujímavé bolo zistenie, že súsošie stálo na tehlovom základe, ktorý nebol spevnený maltou. Ani demontáž plastík sa nezaobišla bez komplikácií, bránili ich osy, ktoré si urobili hniezda pod záhybmi Kristovho kovového rúcha,“ spomína Tomáš Kucman na prekvapenia, ktoré im Golgota prichystala. Rozhodnutie o rekonštrukcii teda prišlo doslova v „hodine dvanástej“.

„V súčasnosti prebieha druhá etapa prác, spočívajúca v reštaurovaní sôch Panny Márie a sochy sv. Jána, ktorá je v najhoršom stave. Momentálne sú sochy čiastočne očistené a spájajú sa ich jednotlivé časti. Potrebné je však aj doplnenie úbytkov hmoty, oprava priestrelov po guľkách a domodelovanie chýbajúcich častí zliatinou zinku zodpovedajúcou svojím zložením pôvodnému materiálu. Nasledovať bude chemická stabilizácia a patinovanie, ktorým sa povrch zjednotí. Poslednou úpravou bude nanesenie lazúrnej imitácie pôvodnej polychrómie, ktorá sa zachovala len fragmentárne.

„Zásadným krokom tohtoročnej etapy obnovy bude vyhotovenie nových armovaných základov s pilótami z oceľových zemných skrutiek, ktoré by mali Golgotu do stabilizovať, aby v budúcnosti nedochádzalo k ďalším poruchám,“ doplnil Tomáš Kucman.

Kristus už v pôvodnej podobe čaká na svoj návrat.

Golgotu síce okupovala armáda ôs, ale reštaurátori neustúpili a z boja vyšli víťazne. 

Foto: Tomáš Kucman

 

Lokalita

GPS:
N 48.38580319333 / E 17.577004733251897

10.10.2017 16:43

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?