Mesto Trnava

Školáci na Vančurovej dostanú multifunkčné ihrisko, kde sa budú učiť aj o význame zachytávania dažďovej vody

Žiaci Základnej školy s materskou školou na Vančurovej ulici sa môžu tešiť na nevšedný mikulášsky darček. V areáli školy na ploche s výmerou 6 730 m2 vznikne nové multifunkčné ihrisko s bežeckým oválom, ktoré bude po vyučovacích hodinách prístupné aj verejnosti. Výstavba sa začala v septembri a ak nenastanú nepredvídané komplikácie, ktoré by mohli spomaliť práce, deti budú môcť otestovať nový herný areál už začiatkom decembra tohto roku. Predpokladaná suma na realizáciu je 682 795 eur.

Exteriérové možnosti na šport a hry v škole na Vančurovej doteraz chýbali, výučba telesnej výchovy sa musela uskutočňovať v telocvični. Väčšiu časť areálu školy tvorila trávnatá plocha, ktorá bola vzhľadom na svoju polohu a potenciál nevyužitá. Cieľom projektu je vytvoriť na nej multifunkčné ihrisko so športovým vodopriepustným polyuretánovým povrchom na hádzanú, minifutbal, volejbal, streetball, exteriérovú posilňovňu, bežecký ovál s dvomi dráhami a šprintérsku rovinku s tromi dráhami a pieskovým doskočiskom. Ihrisko bude osvetlené šiestimi stožiarovými svietidlami s možnosťou stmievania a variabilného natočenia. Všetky spevnené plochy budú obnovené, na školskom dvore vzniknú v dlažbe hry ako šachovnica, skákacie bludisko a twister.
Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia existujúceho skladu, kde vznikne zázemie pre správcu areálu vrátane nového bezbariérového sociálneho zariadenia. Tri steny objektu budú pomaľované graffiti obrázkami podľa výtvarných návrhov žiakov, jedna stena bude upravená špeciálnou tabuľovou farbou. Farebnosť dverí a okenných rámov má harmonizovať s obrázkami na fasáde.
Strecha domčeka bude vegetačná, na zadržiavanie vody a zlepšovanie klímy v areáli sú zamerané aj ďalšie opatrenia. Dažďová voda bude zachytávaná a odvedená z plochy multifunkčného ihriska a bežeckého oválu, časti spevnených plôch, strechy domčeka a časti strechy jednej budovy školy dažďovou kanalizáciou do retenčnej nádrže, z ktorej odtečie cez regulačnú šachtu s vírovým ventilom do vsakovacej studne. Vodu zo spevnených plôch budú zachytávať aj záhony s plytkými priehlbňami – dažďové záhrady. Tieto riešenia majú zároveň slúžiť na edukačné účely, aby mohli žiaci na praktických príkladoch pozorovať a pochopiť význam manažmentu zrážkových vôd.
Veľkými zmenami prejde aj zeleň. Pri hlavnom vstupe vytvorí vizuálnu bariéru nové stromoradie javorov, ďalší rad listnáčov s užšou korunou bude na jednej strane tieniť šprintérsku dráhu. Multifunkčné ihrisko oddelí od oplotenia voľne rastúci živý plot. Na hlavnom dvore sú navrhnuté tematické záhony rôznych trvalkových výsadieb kvitnúcich od jari do jesene, pri lavičkách stromy s estetickým jarným kvitnutím. Neperspektívne dreviny so zlým zdravotným stavom alebo ohrozujúce statiku objektov budú odstránené, ostatné stromy v areáli budú počas výstavby chránené, aby nedošlo k poškodeniu koreňov a kmeňa.
Areál bude vybavený novým mobiliárom v kombinácii tropického dreva a oceľovej konštrukcie – lavičkami, odpadkovými košmi, informačnou tabuľou a stojanmi na bicykle v blízkosti hlavného vstupu.


Dažďová voda bude zachytávaná do nádrže, z ktorej odtečie do vsakovacej studne. Vodu zo spevnených plôch budú zachytávať aj dažďové záhrady. Žiaci budú môcť na praktických príkladoch pozorovať a pochopiť význam manažmentu zrážkových vôd.

Lokalita

GPS:
N 48.370738411606936 / E 17.602528634237615

1.10.2018 18:33

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?