Mesto Trnava

Spolupráca medzi trnavskými základnými školami a MTF STU úspešne pokračuje

Projekt spolupráce medzi Mestom Trnava a  Materiálovotechnologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity, ktorý odštartoval v priebehu februára 2017, pokračoval aj v školskom roku 2017/2018.

Žiaci končiacich ročníkov Základnej školy s MŠ Jána Bottu a Základnej školy s MŠ Kornela Mahra absolvovali praktické cvičenia v laboratóriách Pneumatiky a elektropneumatiky pod vedením Ing. Miriam Matúšovej, PhD. a Ing. Eriky Hruškovej, PhD. Praktické cvičenia z oblasti elektropneumatického riadenia ukončili 21. mája 2018. Certifikáty o ukončení praktických cvičení odovzdali žiakom zástupcovia Mesta Trnavy ako aj prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. z Ústavu výrobných technológií. V rámci projektu mali žiaci možnosť navštíviť aj duálne vzdelávanie v jednom z trnavských koncernov.

Vďaka pozitívnym ohlasom zo strany žiakov základných škôl bolo prisľúbené pokračovanie v realizácii ďalších seminárov pre žiakov Mesta Trnavy 8. a 9. ročníka v školskom roku 2018/2019.


Foto: MTF STU

 

28.5.2018 13:13

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?