Mesto Trnava

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava prináša prehľadné informácie o svojich aktivitách na novom webe

Kino Hviezda, kúpalisko Castiglione aj to v Kamennom mlyne, areál AŠK Slávia – o tieto a mnohé ďalšie miesta sa v našom meste stará Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. Okrem toho organizuje obľúbené podujatia ako Trnavský piknik, Leto na korze, Trnavský jazzyk, Mikuláš v Trnave, a stojí aj za programovou časťou Tradičného trnavského jarmoku a známym deväťmetrovým nápisom #TRNAVA na  Hlavnej ulici.

Táto príspevková organizácia bola zriadená samosprávou, aby zabezpečovala kultúrnu a športovú činnosť a zároveň správu majetku mesta (vrátane iných aktivít ako napríklad starostlivosť o kosenie v centrálnej mestskej časti).

Zoznam zariadení, ktoré SKaŠZ spravuje, je uvedený na stránke sprava.trnava.sk. Ide o novú verziu webu, ktorá bola spustená v týchto dňoch. Moderný a prehľadný vizuál umožňuje jednoduchý prístup k hľadaným informáciám, napr.:

  • podrobnosti o spravovaných zariadeniach
  • cenníky prenájmu pre uchádzačov o príležitostný alebo dlhodobý prenájom zariadení, kontakty na správcov a nájomcov
  • cenníky pre verejnosť (vstupné na kúpaliskách a športoviskách) a otváracie hodiny týchto zariadení
  • zoznam sôch, plastík a pamätných tabúľ na území mesta
  • zmluva, faktúry, objednávky a zákazky verejného obstarávania
  • kontakt na SKaŠZ

Veríme, že nový web sprava.trnava.sk poskytne záujemcom potrebné informácie v ľahko prístupnej a pútavej forme. Pokiaľ máte nápady na jeho vylepšenie, neváhajte nás kontaktovať na adrese jan.novak@skasz.trnava.sk.


Nová webstránka SKaŠZ

7.7.2017 9:09

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?