Mesto Trnava

Tohtoročná súťaž Genius loci je síce skromná počtom súťažiacich, ale silná v žánroch reportáže a dokumentu

Na vernisáži výstavy jedenásteho ročníka fotografickej súťaže Mesta Trnavy Genius loci 2018, ktorá sa uskutočnila 5. novembra v západnom krídle trnavskej radnice, boli udelené ocenenia za kolekcie fotografií autorom, ktorí najlepšie vystihli tému obsiahnutú v názve súťaže. Napriek početne nízkej účasti a nezáujmu trnavských fotografov bola kvalitatívna úroveň súťažných prác vysoká, preto sa odborná porota rozhodla udeliť okrem hlavnej ceny štyri ďalšie ceny bez určenia poradia a dve čestné uznania.
Nositeľom Hlavnej ceny Genius loci 2018 sa stal Marián Závacký zo Žiliny za cyklus Autodielňa Maťo, štyri kvalitatívne vyrovnané Ceny Genius loci 2018 bez určenia poradia boli udelené Jane Sedlákovej z Bratislavy za cyklus Ostrava, Jiřímu Svobodovi z Trnavy za cyklus Príbehy nočných podchodov, Jozefovi Chromiakovi zo Žiliny za cyklus Barbers a Martinovi Tomáškovi zo Žiliny za cyklus Malý trh v Novej Synagóge v Žiline.
Čestné uznanie Genius loci 2018 získali Lenka Adamčíková Kostolanská z Dobrej Vody  za cyklus V krajine Poseidona a Robert Mihalka z Pezinka za cyklus Dedo, si na ťahu.

„Podľa počtu zaslaných fotografií je to jeden z najslabších ročníkov Genius loci, avšak podľa kvality prác je možné usúdiť, že jeden z tých vydarenejších. A dá sa povedať, že kvalita prišla zo Žiliny,“ hovorí predseda poroty umelecký fotograf Pavel Pecha. „Už sa to pomaly stáva pravidlom, že autori zo Žiliny prinášajú pohľad na svet okolo seba, ktorý presne charakterizuje význam témy Genius loci. Priam ukážkovo to možno vidieť na fotografiách Mariána Závackého, ktorý zobrazuje prácu v automechanickej dielni. Ľudia a prostredie aj s detailmi, ktoré ho charakterizujú, v ktorých cítime stopy tých, ktorí tam pracujú. Neraz som pripomínal autorom, aby spravili portrét priestoru. A to sú nielen ľudia a priestor, ale práve tie maličkosti – používané alebo odložené veci, zabudnuté niekde v kúte, ktoré k tomu priestoru patria a sú jeho súčasťou. Akosi automaticky k týmto fotografiám patrí práca s fotoaparátom – uhol záberu, voľba ohniska a podobne.
Podobné atribúty má práca Jozefa Chromiaka z holičského salónu. Je proste zážitok vidieť tieto fotografie. Sú to, samozrejme, dokumentárne alebo reportážne fotografie a priestor, ktorý možno sám ponúka tieto možnosti, ale práve citlivé oko fotografa ich dokáže identifikovať a spracovať.
Iná je práca v exteriéri, ktorý možno neponúka také veľké možnosti, ale že aj tam sa dajú spraviť fotografie, charakterizujúce prostredie, vidno v prácach z podchodu od Jiřího Svobodu alebo vo fotografiách Jany Sedlákovej z priemyselného prostredia. Tie fotografie v divákovi vytvoria emóciu. Možno práve slovo emócia v pozorovateľovi a charakterizácia priestoru je ten správny význam, ktorý k téme genius loci akosi zákonite patrí. V ocenených prácach nás autori svojimi fotografiami magicky vťahujú do prostredia a my sme bezprostredne informovaní o danom priestore, o jeho intimite a jeho atmosfére aj s tajomstvami, ktoré skrýva a fotograf ich nachádza a sprostredkuje nám, divákom. Zaželal by som všetkým fotografom, ale hlavne tým, ktorí začínajú s témou GL, aby sa inšpirovali na tejto výstave. Lebo to nie sú len fotografie určené na túto výstavu, ale sú to dokumenty, prinášajúce obraz doby a sveta okolo nás. Tie fotografie tu zostanú aj pre nasledujúce generácie a všetky budú zapadať do mozaiky informácií o stave nášho súčasného sveta.“
Odkaz a prianie pre fotografov, ktorí vkladajú do tvorby svoju dušu – génia, má aj člen poroty umelecký fotograf Roman Pavlovič: „Veľký fotograf mi raz povedal, že čo nie je odfotené, akoby ani neexistovalo. A je to pravda. Históriu tvoria zaznamenané udalosti, miesta, osobnosti... Fotografia je od svojho vzniku a vo všetkých formách fenomenálne médium. Fotografov je stále viac a fotografia ako obraz sa stala úplne bežnou súčasťou nášho života. Je všade okolo a dokonca povýšená na umenie.
Genius loci – duch miesta, je vlastne večný, všadeprítomný a každý dobrý fotograf ho vidí, cíti a túži na okamih zachytiť. Podľa mňa výborná téma na fotografovanie, a každý rok sa teším, čo nové a super zasa spolu uvidíme. Tohtoročná prezentácia tvorby súťažiacich fotografov bola síce skromná, hlavne na účasť domácich, ale zato silná v žánroch reportáže a dokumentu. Genius loci ako téma tentokrát dominovala predovšetkým v čiernobielej fotografii a hlavne v ucelených súboroch. Nebolo jednoduché pre nás určiť, ktorá kolekcia bola najlepšia. Prekvapil a potešil nás hlavne výber naoko bežných, netradičných, ale krásnych lokácií ako napríklad pánske holičstvo, trhovisko alebo autoservis.
Ocenení autori pôsobia vyzreto, majú svoj osobitý štýl dokumentovania a hlavne z toho cítiť dušu fotografa. Výborne nafotené, občas až filmársky a dvojplánovo premyslené, čisté a krásne zábery. Dobrý výber, radosť pozerať. Ďakujem. Tradične vám všetkým želám tvorivú náladu, hromadu inšpirácie a dobré svetlo.“

Hlavná cena genius loci 2018

Marián Závacký: Autodielňa Maťo

6.11.2018 17:39

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?