Mesto Trnava

Trnava je mestom pre všetkých; potvrdí to aj nové podujatie, ktoré chce zblížiť verejnosť a ľudí so zdravotným znevýhodnením

Známe podujatie Dvor nádeje po štrnásť rokov spájalo ľudí so zdravotným znevýhodnením a vytváralo pre nich priestor, kde mohli ukázať svoj talent a tvorivosť. Túto myšlienku chceme posunúť ešte ďalej, a tak sa zrodil koncept, ktorý svet ľudí so zdravotným postihnutím otvorí pre väčšinovú spoločnosť a dá obom skupinám možnosť lepšie sa spoznať a pochopiť. Akcia dostala názov Mesto pre všetkých a uskutoční sa v stredu 19. júna 2019 medzi 14. a 18. hodinou v rámci Dní zdravia na Trojičnom námestí a na Nádvorí – centre súčasnej kultúry.

„Týmto podujatím chceme vyjadriť, že ľudia so zdravotným znevýhodnením sú normálnou súčasťou nášho mesta. Nie sme tu my a oni, žijeme v ňom všetci spoločne. Ide o úplne prirodzenú a samozrejmú vec, no napriek tomu v našej spoločnosti ešte cítiť isté tabu či predsudky. Aj touto formou chceme ukázať, že sú úplne zbytočné,“ hovorí Silvia Krištofová z odboru sociálneho Mestského úradu v Trnave. „Kľúčom k zblíženiu, vzájomnej pomoci a rešpektu je zlepšovanie povedomia, otváranie nových tém a aj osobný kontakt, pretože tak najlepšie prekonáme obavy z neznámeho na oboch stranách.“

Hlavným organizátorom podujatia je odbor sociálny MsÚ v spolupráci s OZ Slovenská spoločnosť pre Spina bifida a/alebo hydrocefalus, ktoré získalo z Participatívneho rozpočtu pre Trnavu finančné prostriedky na svoj projekt Trnava bez predsudkov. Obe iniciatívy mali rovnaký cieľ a tak sa ich podarilo prepojiť a dať spolupráci nový rozmer. Spoluorganizátorom je Nádvorie – centrum súčasnej kultúry, v ktorého priestoroch sa akcia uskutoční.

Do organizácie Mesta pre všetkých sú zapojení aj samotní ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí pre návštevníkov chystajú zaujímavé aktivity. Vyskúšať si, aké je žiť s oslabeným zrakom či pohybovať sa na vozíku, práve to môže byť pre niekoho impulzom k väčšej empatii a rešpektu.

„Aktivity budú veľmi nezvyčajné – napríklad jazda na invalidnom vozíku cez prekážky, loptová hra Boccia či dokonca ukážky pádov z vozíka. Uvidíme aj prácu so psíkom formou canisterapie,“ približuje S. Krištofová.

Pripravené budú tiež tvorivé dielne pre deti i dospelých, milovníkov handmade vecičiek určite poteší malý trh s originálnymi výrobkami členov a klientov zapojených organizácií a občianskych združení. Kúpou maľovaných, šitých či inak ručne vyrobených dielok budeme môcť podporiť ich činnosť.

Tento deň však nebude iba o zábave pre zábavu. Podujatie poskytne priestor pre organizácie venujúce sa poskytovaniu sociálnych služieb osobám so zdravotným postihnutím. Ani v dobe internetu nie je vždy jednoduché dopátrať sa k niektorým informáciám a kontaktom, preto je toto podujatie príležitosťou, kde sa ľudia hľadajúci konkrétnu sociálnu službu môžu dozvedieť viac. Popri poskytovateľoch sociálnych služieb budú svoju činnosť prezentovať aj subjekty tretieho sektora (mimovládne organizácie),  ktoré spájajú ľudí s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia a sú pre nich dôležitou podporou v ich každodennom živote.  V rámci programu sa predstaví aj prvý rozbiehajúci sa sociálny podnik v meste, ktorý v blízkej dobe vytvorí pracovné príležitosti pre zdravotne znevýhodnených spoluobčanov a umožní im zaradiť sa do pracovného života.

Na Trojičnom námestí to bude žiť, určite tu však neprehliadnete šnúru plnú fotografií vinúcu sa z Nádvoria. Netradičná fotovýstava priblíži starosti i radosti ľudí s postihnutím a ukáže, že aj zdravotne znevýhodnení môžu viesť plnohodnotný život.

Pestrý program vyvrcholí večerným koncertom orchestra Taste of Brass na Nádvorí.

Ak váhate, či je toto podujatie vhodné aj pre vás, pre vašu rodinu či priateľov, odpoveď je jednoznačná: je pre všetkých.


Program podujatia:


Od 14.00 h:

 • Prezentácia sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením
 • Prezentácia a aktivity občianskych združení
 • Téma zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením
 • Tvorivé dielne
 • Jazda a škola pádov na invalidnom vozíku
 • Jazda na handbike-u
 • Paralympijský šport Boccia
 • Ukážky z canisterapie
 • Hostia

17.00 h:

 • Koncert orchestra Taste of Brass


Zapojené organizácie:

 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trnava
 • Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
 • Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar – satelit Trnava, Stromová ulica
 • Špecializované zariadenie v Trnave
 • Zariadenie pre seniorov v Trnave
 • Stredisko sociálnej starostlivosti
 • Centrum včasnej intervencie Trnava
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Trnava
 • Trnavská arcidiecézna charita
 • Stredisko Evanjelickej DIAKONIE – Denný stacionár
 • Občianske združenie Iskierka a Denný stacionár COMITAS
 • Stacionár NÁŠ DOM, n. o.
 • Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku
 • Občianske združenie Spoločnosť pre zmysluplný život
 • Záujmové združenie Rodina
 • OZ Pomocná ruka nádeje
 • Klub vozičkárov v Trnave
 • Sociálny podnik AfB Slovakia
 • Občianske združenie SPOSA
 • Občianske združenie Na Trati
 • Občianske združenie Hypposko + armwrestling

Udalosť na Facebooku

4.6.2019 14:05

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?