Mesto Trnava

Trnava privítala primátorov krajských miest na stretnutí K8

V piatok 30. júna 2017 sa v Trnave uskutočnilo stretnutie primátorov slovenských krajských miest zoskupených v združení K8. Primátor Trnavy Peter Bročka, ktorý v prvom polroku 2017 združeniu predsedá, privítal na pôde radnice Richarda Rybníčka (Trenčín), Jána Noska (Banská Bystrica), Igora Chomu (Žilina),  Jozefa Dvonča (Nitra) a riaditeľa kancelárie Združenie K8 Milana Galandu.

Účastníci stretnutia diskutovali o. i. o napĺňaní rozpočtu miest za prvých šesť mesiacov tohto roku, eurofondoch a ich čerpaní, novele Zákona o miestnych daniach; dôležitou témou bol aj poplatok za rozvoj. Dotkli sa taktiež aktuálnych otázok školstva, problematiky v oblasti sociálnych služieb, uplatňovania novej legislatívy v nakladaní s odpadom i kompetencií mestských polícií.


Primátori K8 počas pracovného stretnutia na trnavskej radnici

Rokovaniu primátorov prechádzali minulý týždeň stretnutia pracovných skupín odborov členských miest. Odbor sociálny, odbor dopravy a komunálnych služieb, odbor územného rozvoja a koncepcií a odbor ekonomický MsÚ v Trnave pozvali svoje náprotivky z ostatných krajských miest, aby sa spolu venovali záležitostiam vyplývajúcim z ich kompetencií a aktivít.

Hlavy krajských miest sa na dnešnom stretnutí dohodli na pravidelnom stretávaní odborov z jednotlivých samospráv. Zámerom je vzájomná spolupráca, mapovanie problémov a pripomienkovanie noviel zákonov dotýkajúcich sa činnosti samospráv.

Predsedníctvo K8 na druhý polrok 2017 prebral Ján Nosko, primátor Banskej Bystrice.


Zľava: primátor Trenčína Richard Rybníček, primátor Žiliny Igor Choma, primátor Trnavy Peter Bročka, primátor Nitry Jozef Dvonč, primátor Banskej Bystrice Ján Nosko

Združenie K8: záujmové združenie Hlavného mesta SR Bratislava a krajských miest Slovenskej republiky

Združenie K8 obhajuje záujmy Hlavného mesta SR Bratislavy a krajských miest a ich obyvateľov, spoločnými silami zabezpečuje rozvoj  samospráv a koordinuje postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov. Zastupuje približne 1,2 milióna občanov Slovenska. Jeho členov spája odhodlanie aktívne a dôrazne vstupovať do diskusie o kľúčových rozhodnutiach a aktivitách vlády SR, Národnej rady SR, ale aj ďalších orgánov, ktoré majú dopad nielen na samotný výkon samosprávnych kompetencií, ale aj na životy  občanov a miest v čo najširšom meradle.   

Viac informácií o združení K8 nájdete na stránke www.k8.sk.

30.6.2017 15:36

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?