Mesto Trnava

Trnavčania rozhodli o participatívnych projektoch a zadaniach na rok 2018

Tento rok mohli občania v rámci fyzického i internetového hlasovania vybrať z trinástich občianskych projektov a ôsmich investičných zadaní, ktoré boli tematicky veľmi pestré a spadali do oblasti kultúry, sociálnych vecí a verejného priestoru a zelene. Celkovo sa do hlasovania, ktoré prebiehalo posledný septembrový týždeň, zapojilo 2 325 obyvateľov Trnavy.

Hlasovať sa dalo prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré Mesto distribuovalo do každej domácnosti. Každý hlasujúci si mohol vybrať štyri až šesť projektov a tri zadania. Rovnako sa hlasovalo aj cez internet.
V prípade projektov sa pri výslednom poradí okrem fyzického a internetového hlasovania zohľadnili aj výsledky verejného zvažovania (tzv. deliberácie) a to v pomere 40:40:20. Autori jednotlivých projektov počas nej navzájom hodnotili svoje návrhy podľa ich udržateľnosti, inovatívnosti, či podľa zapojenosti dobrovoľníkov.

Najväčší počet občanov sa vo fyzickom i internetovom hlasovaní rozhodla pre projekt Trnavskej arcidiecéznej charity pod názvom Klienti Charity čistia Trnavu. Jeho cieľom je zveriť poriadok verejných priestranstiev aj do starostlivosti sociálne núdznych občanov, teda klientov Charity, ktorí by sa tak opätovne učili pracovným návykom, pravidelnosti a zodpovednosti. Motivovaní by boli symbolickou odmenou.

V rámci 50 tisíc eur, ktoré sa prerozdelia na projekty participatívneho rozpočtu, by sa malo v roku 2019 zrealizovať aj ďalších desať projektov z dielne aktívnych Trnavčanov. Do uvedenej sumy sa nevmestili len dva projekty – Galéria Výklad (Bronco o.z.)  a Na ceste za lepšou budúcnosťou (Centrum MAK).

Poradie občianskych projektov

1. Klienti Charity upratujú Trnavu
2. Ekošatník
3. Zaži trnavské remeslá
4. Rodová aleja
5. Škola života v komunitnom priestore
6. Mačka nie je vec
7. Komunitné centrum pre stredoškolákov
8. Trnava bez predsudkov
9. Divadelný festival SCENA
10. Celý svet ako na dlani
11. Festival ZING

------------------------------------------
12. Galéria Výklad
13. Na ceste za lepšou budúcnosťou

Výsledky hlasovania rozhodli, že najúspešnejším zadaním sa stal návrh Špacírka Trnavou - City Walk, v rámci ktorého by sa mala zriadiť aplikácia umožňujúca moderným spôsobom previesť historickými pamiatkami návštevníkov mesta z rôznych krajín. S realizáciou zadania sa začne obdobne v roku 2019, následne sa Mesto Trnava bude zaoberať možnosťami realizácie ďalších dvoch úspešných návrhov zadaní  – Bezpečnosťou detí, ktorá rieši situáciu s parkovaním v areáli ZŠ s MŚ v Modranke a Prírodnou školskou záhradou. Ide o vybudovanie exteriérovej učebne v areáli školského dvora MŠ Kornela Mahra.

Poradie investičných zadaní

 1.Špacírka Trnavou – City Walk
 2. Bezpečnosť detí
 3. Prírodná školská záhrada
--------------------------------------------------

 4. Hravý chodník MŠ Ľudová
 5. Komunitná zóna Pekné pole
 6. Futbalové ihrisko na Coburgovej ulici
 7. Tabuľa s vyznačením hrobov osobností na cintoríne na ulici T. Vansovej
 8. Obecný dvor Modranka

Predkladateľom projektov i zadaní, ktoré získali najväčšiu podporu verejnosti v tomto ročníku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu, srdečne gratulujeme. Veríme však, že aj nápady tých, ktorí neuspeli, neupadnú do zabudnutia a autori nájdu spôsob, ako ich zrealizovať, prípadne budú slúžiť ako inšpirácia v ďalších rokoch.

Aktuálne informácie ako aj anotácie víťazných projektov nájdete na webe pr.trnava.sk a facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre Trnavu.

8.10.2018 14:20

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?