Mesto Trnava

Trnavská mestská samospráva opäť získala dve Zlaté vedrá vo vyhodnotení Odkazu pre starostu

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Slovak Governance Institut – SGI) vo štvrtok 6. júna 2019 udelil ôsmim slovenským mestským samosprávam ocenenie Zlaté vedro za najlepšie výsledky v riešení občianskych podnetov na portáli Odkazprestarostu.sk. Rovnako ako v roku 2018 má Trnava aj tento rok dva dôvody na radosť – opäť zvíťazila medzi mestami s počtom obyvateľov nad 20 000 v kategórii komunikácie aj v kategórii riešenia podnetov. Zlaté vedro sa už stáva trnavskou tradíciou, naša mestská samospráva toto ocenenie žne každoročne už od jeho vzniku v roku 2013.

Dôvodom je rýchlosť reakcií na podnety občanov a miera ich úspešného vyriešenia. Hodnotitelia hodnotili každý podnet jednotlivo, bodovali náročnosť ich riešenia na stupnici od 1 po 5. V oboch kategóriách sa v záverečnom vzorci prihliadalo aj na celkový počet prijatých podnetov. V komunikácii sa brala do úvahy rýchlosť a profesionalita odpovede, aj postupné informovanie o stave riešenia podnetu či komunikácia s občanmi.
Za rok 2018 prišlo na trnavskú samosprávu 1 236 podnetov, vyriešených bolo 593. V kategórii riešenia podnetov bola po Trnave druhá samospráva mestskej časti Bratislava-Rača s množstvom 508 podnetov ročne, čo je menej ako polovica trnavských. Tretie v riešení podnetov bolo mesto Levice.
Medzi samosprávami do 20 000 obyvateľov zvíťazilo v tejto kategórii mesto Senec so sto tridsiatimi štyrmi vyriešenými podnetmi, druhý bol Púchov a tretie Malacky.
V kategórii komunikácie s občanmi sú na druhom mieste po Trnave Levice a na treťom Prievidza. Spomedzi samospráv pod 20 000 obyvateľov najlepšie komunikujú Malacky, po nich Púchov a tretia je Stupava.
„Zlaté vedrá pre Trnavu sú výsledkom usilovnej a nadštandardnej práce zamestnancov mestského úradu, ktorí sa zaoberajú každým podnetom. Nie všetko sa dá vyriešiť, nie všetko je možné vyriešiť ihneď, ale objektívne hodnotenie v porovnaní s ostatnými slovenskými mestami ukázalo, že trnavská samospráva berie podnety občanov vážne a dôsledne sa im venuje. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí nás prostredníctvom tohto portálu upozorňujú, čo je potrebné v našom meste zlepšiť a ďakujeme aj našim zamestnancom, ktorí prijatým podnetom venujú adekvátnu pozornosť,“ povedala referentka pre Odkazprestarostu.sk Miroslava Kuracinová Valová z kancelárie primátora.


Ocenenia pre Mesto Trnavu prevzali viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík, Miroslava Kuracinová Valová – referentka pre Odkaz pre starostu (vpravo), Veronika Srdošová z odboru komunálnych služieb a dopravy a trnavský administrátor portálu Matúš Gallia.
Foto: MTT


Odkaz pre starostu (OPS) je stránka, ktorú v roku 2010 vytvorila mimovládna organizácia Inštitút SGI. Obyvatelia miest a obcí môžu jej prostredníctvom ohlasovať svojim samosprávam rôzne nedostatky a problémy vo verejnom priestore a komunikovať o možnostiach ich riešenia.
 

6.6.2019 18:27

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?