Mesto Trnava

Trnavské dni slávia štvrťstoročie

Už 25 rokov sa na pôde mesta stretávajú trnavskí rodáci a prinášajú zo zahraničia svoje úspešné príbehy. Súčasťou ich stretnutia bude výročná schôdza Klubu priateľov Trnavy, podujatie Panteón Malého Ríma a slávnostný Galaprogram v Divadle Jána Palárika v dňoch 14. – 16. septembra 2018.

Každé mesto má svoje atribúty, ktoré sa premietajú do rôznorodých reflexií. Trnava má takýchto atribútov skutočne mnoho, no najmä jeden z nich jej budú natrvalo závidieť aj ostatné mestá. Je totiž najstarším slobodným kráľovským mestom na našom území a na jeseň tohto roku si zvlášť pripomína aj 780. výročie od vydania chýrnej a často citovanej privilegiálnej listiny kráľa Belu IV. Odvtedy pretieklo už veľa vody Dunajom i Trnávkou a naše mesto si prežilo roky slávy i sĺz. V každom období však priberalo do svojej histórie nové kapitoly, nové udalosti a osobnosti, ktoré dnes tvoria nevyčerpateľnú studnicu poznania. Jedným, ba dalo by sa povedať, že v tom čase jedinečným podujatím, ktoré sa stalo súčasťou novodobých dejín Trnavy v ére samostatnosti Slovenskej republiky, bol projekt Trnavských dní – lásky, pokoja a porozumenia. Prečo jedinečný? Lebo Trnava bola vôbec prvým mestom na Slovensku, ktoré vzdalo v rokoch 1993 až 1994 hold ľuďom, ktorých túžba po slobode a vzdelaní, ako aj spoločenské podmienky prinútili opustiť krajinu a odznova zviazať svoj osobný príbeh so životom v zahraničí. No ich srdce zostalo „trnafské“!

Prebehlo už štvrťstoročie, kedy sme na radnici a na galaprograme v trnavskom divadle privítali prvý tucet osobností zo sveta, aby sa podelili s nami o svoje osudy a často i strastiplné cesty k úspechu v ich životnej kariére. Tento, takpovediac, rituál stretnutí s ľuďmi zo sveta a blízkeho okolia sa vďaka podpore samosprávy každoročne opakuje a stretnutia s novými osobnosťami zapĺňajú kroniku novodobej histórie nášho mesta. Doteraz prijalo pozvanie okolo dvestopäťdesiat vzácnych hostí z dvadsiatich štátov sveta. Rozšírili nielen naše poznanie, ale i vedomie, že domov si napriek odlúčeniu nosíme vždy v sebe. Vypočuli sme si množstvo pozoruhodných príbehov ľudí, ktorí sa dokázali v zahraničí nielen presadiť, ale aj udržať povedomie o Trnave stále živé. Je šťastím, že tieto okamihy nám aj vďaka modernej technike zostávajú uchované v archíve spomienok a budú slúžiť ako vzácne dokumenty možno pre bádateľov, študentov či publicistov.

Trnavské dni neboli v posledných rokoch viazané len na jeden dátum, ale svoje výstupy pre verejnosť obohatili aj o ďalšie zaujímavé projekty. Jedným z nich je Panteón Malého Ríma, ktorý vznikol na základe podnetu Klubu priateľov Trnavy. Ambíciou tohto projektu je zachytiť a udržať trvalé nadčasové stopy, ktoré sa viažu k mestu Trnava. Stopy zanechávajú ľudia, pre ktorých sa Trnava stala výzvou aj inšpiráciou. Jednou z najcharakteristickejších stôp európskeho priestoru je práve rozprávanie príbehu, ktorý odkrýva trvalé, prehliadané či zabudnuté aspekty života. Aj preto boli doterajšími hosťami projektu tie osobnosti, ktoré významným spôsobom vstúpili do príbehu mesta a jeho histórie.

Trnavské dni sa vo svojom 25. ročníku zjednotili s duchom 780. výročia dejín mesta, ale osobitným vkladom pozvaných hostí otvárajú zároveň aj ďalšie spoločenské otázky formou diskusií. Potvrdzujú, že napriek jedinečným technologickým možnostiam zostávajú osobné stretnutia a spoločné diskusie nenahraditeľnými zdrojmi odkazu pre budúcnosť. V tomto kontexte bude aj jubilejný program Trnavských dní aktuálny, hodnotný a plný prekvapení aj pre tých, ktorí sa s jeho obsahom a zámerom stretávajú po prvýkrát. Inšpirácie, ktoré Trnavské dni so sebou prinášajú, sú zároveň pozvánkou aj pre širšiu kultúrnu verejnosť.

Dnes, po štvrťstoročí, môžeme aj vďaka množstvu skvelých rozhovorov či odborných, umeleckých a duchovných podujatí konštatovať, že projekt Trnavských dní je úspešným projektom a prispieva k upevneniu dobrého mena Trnavy doma i v zahraničí. 

6.9.2018 13:05

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?