Mesto Trnava

V pondelok 3. júna sa uskutoční stretnutie VMČ č. 6

Pozývame vás na stretnutie Výboru mestskej časti 6 - Modranka, ktoré sa bude konať 3. júna o 19.00 h v Dennom centre na Dedinskej ulici v Modranke.
VMČ reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. VMČ v zmysle štatútu mesta plnia najmä tieto úlohy:

•    oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutím a uzneseniami primátora, mestského zastupiteľstva, mestskej rady
•    získavajú ich pre realizáciu záujmov týchto orgánov
•    zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta
•    organizujú účasť na riešení úloh rozvoja mesta
•    uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta
•    organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti mestskej časti

Príďte sa podeliť o svoje pripomienky a podnety so svojimi poslancami.

31.5.2019 8:29

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?