Mesto Trnava

V pondelok sa uskutoční druhé stretnutie k obnove detského ihriska na Gejzu Dusíka

V lete sme začali proces participatívneho plánovania obnovy detského ihriska na ulici Gejzu Dusíka. Verejné stretnutie s obyvateľmi tejto lokality, ktoré sme poňali ako susedský piknik, prinieslo mnoho tém, ktorým je potrebné sa v tejto súvislosti vyriešiť. V pondelok 4. decembra 2017 o 17.00 hod. sa v ZŠ Kornela Mahra uskutoční druhé stretnutie určené verejnosti.

V prvej časti sa budeme venovať otázke uzávierky chodníka popri ihrisku. Pohyb áut v jeho blízkosti môže byť pre deti rizikový, na druhej strane sa ozývajú majitelia áut, ktorí sú proti uzávierke. Druhá časť stretnutia týkajúca sa obnovy detského ihriska bude mať formu workshopu. Projektantka predstaví svoj návrh a prítomní budú môcť vyjadriť svoje pripomienky a nápady k projektu.Pozrite si záverečnú správu z prvého verejného stretnutia a dotazníkov k revitalizácii ihriska.

30.11.2017 9:51

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?