Mesto Trnava

V Trnave opäť prebieha zisťovanie Štatistického úradu SR

Mesto Trnava bolo prostredníctvom Štatistického úradu SR zaradené v mesiacoch apríl až máj do dvoch prieskumov:

  • Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

    • 10. apríla - 29. mája 2017

Cieľom projektu je vytvorenie spoločného rámca na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o prijmoch, životných podmienkach, úrovni a štruktúre chudoby.

  • Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

    • 20. apríla - 30. mája 2017

Cieľom projektu je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami, a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva.

Všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. So všetkými odpoveďami bude narábané ako s citlivými údajmi. Poverený opytovateľ je povinný preukázať sa osobitným poverením. V prípade potreby nájdete ďalšie informácie na stránke Štatistického úradu SR.

12.4.2017 14:03

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?