Mesto Trnava

V Trnave otvorili informačnú kanceláriu Národného projektu Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR spustilo projekt s názvom Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Iniciatíva je zameraná na tri cieľové skupiny – na seniorov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi. V Trnave od 10. apríla 2019 funguje Kontaktný bod na Okresnom úrade, kde môžu občania, ktorí sa s takýmto konaním stretli, nájsť pomoc.

„V súčasnosti sú služby pomoci pre obete poskytované prevažne mimovládnym sektorom a chýba ich celoplošné zabezpečenie. Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam je preto vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov,“ hovorí riaditeľ odboru prevencie kriminality Kancelárie MV SR Jozef Halcin.

Pracovníci Kontaktného bodu poskytujú špecializované poradenstvo pre obete a ich blízkych, sociálne a psychologické poradenstvo i právne usmernenie a podporu. Cieľom projektu je okrem vytvorenia kontaktných bodov aj zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Kontaktné body sú tak nielen miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií.

Obetiam trestných činov je v Kontaktnom bode k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k poskytnutiu pomoci.

V jednotlivých regiónoch aktuálne prebiehajú preventívne aktivity a zážitkové workshopy určené pre cieľové skupiny so zámerom eliminovať páchanie trestnej a inej protispoločenskej činnosti.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na prevenciakriminality.sk.
 

Informačná kancelária Trnava
budova Okresného úradu v Trnave
Kollárova 8
917 02  Trnava
tel: 033/55 64 709
web: minv.sk

 

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Súčasťou oficiálneho otvorenia trnavského Kontaktného bodu bolo stretnutie zástupcov Národného projektu s predstaviteľmi rôznych mestských či krajských subjektov. Prítomným o projekte a jeho doterajších výstupoch porozprával riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin, ktorý je zároveň garantom projektu. Z kontaktného bodu bola prítomná koordinátorka na regionálnej úrovni Silvia Malatinská a asistentky koordinátorky Adriána Móderová a Miriam Horváthová.
Za Mesto Trnava sa na prezentácii zúčastnila viceprimátorka Eva Nemčovská a zamestnanci odboru sociálneho mestského úradu.

17.5.2019 8:34

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?